23. februara 1445. godine je Johan Gutenberg, izumitelj tipografije, u Mainzu štampao prvu knjigu – Bibliju.
Gutenbergova Biblija je prva štampana knjiga u Evropi. Johan Gutenberg, pronalazač štamparske mašine sa pokretnim slovima, svoj trogodišnji rad je posvetio štampanju najznačajnije i najčitanije knjige, Biblije. Ova knjiga nije samo interesantna po tome što je prva u svijetu štampana na ovaj način, već što ju je štampao čovjek za čiji se izum još i danas ne zna kako je precizno funkcionisao. Svaki detalj ovakvog štampanja do danas je ostao neotkriven u potpunosti.