Na današnji dan, 15. decembra 1801, odmetnuti janičari, koje su predvodili četvorica beogradskih dahija Aganlija, Kučuk Alija, Fočić Mehmed-aga i Mula Jusuf ubili su beogradskog valiju Hadži Mustafa pašu i zaveli teror u Beogradskom pašaluku.

Nasilje je ubrzalo izbijanje Prvog srpskog ustanka 1804.