U Japanu je ukinuta institucija šoguna i počela „prosvetiteljska era“ dinastije Meidži.

Car Mucuhito uspostavio centralnu carsku vlast, sproveo reforme po evropskom uzoru i otvorio put za brzi razvoj Japana.