Francuski postimpresionistički slikar naivnog ili primitivnog smjera Anri Ruso rođen je 21. maja 1844. godine. Poznat je i kao carinik po zanimanju, pa su ga zvali Anri Ruso Carinik. Za vrijeme života su mu se rugali, a kasnije je prepoznat kao samouki genije čiji rad je visoke umjetničke vrijednosti.

Rođen je u Lavalu u dolini Loare u porodici vodoinstalatera. Radio je kod jednog advokata i izučavao je prava. Međutim nakon jednog manjeg krivokletstva pobjegao je u vojsku, u kojoj je služio četiri godine počevši od 1863.
Ruso počeo je da slika kada je bio u četrdesetim, a kada je imao 49 godina penzionisao se da bi imao vremena za umjetnost. Kasnije je često svirao violinu po ulicama i radio druge sitne poslove, jer je imao relativno malu penziju.
Ruso je tvrdio da on nema drugog učitelja sem same prirode. Ipak priznavao je da je primao neke savjete od dvojice akademskih slikara Feliksa Ogista Klemana i Žana Leona Žeroma.
Njegove najpoznatije slike prikazauju scene iz džungle. Zanimljivo je da on nikad nije video džunglu. Ruso je inspiraciju dobijao iz ilustrovanih knjiga i iz posjeta botaničkoj bašti u Parizu.
Kada je Pablo Pikaso naleteo na ulici na jedan Rusov rad, koji se prodavao kao platno preko koga će neko drugi naslikati svoju sliku, Pikaso je odmah prepoznao Rusov talenat i odlučio je da ga vidi. Pikaso je 1908. godine održao jedan banket u Rusovu čast.
Umro je 2. septembra 1910. godine u Parizu. Sedam prijatelja je došlo na njegovu sahranu.