Na današnji dan 12.01. 1993. godine Visoki komeserijat UN za izbjeglice saopštio je da je 1992. godine u svijetu bilo više od 18,5 miliona izbjeglica.

Broj izbjeglica povećan je za 3,5 miliona u odnosu na 1991. godinu, od čega je tri miliona raseljeno i izbjeglo sa teritorije bivše Jugoslavije.