Na današnji dan, 23. decembra 1777. godine, rođen je ruski car Aleksandar I Romanov, koji je tokom vladavine od 1801. sproveo liberalne reforme i teritorijalno proširio Rusiju pripojivši Finsku, velike djelove Poljske i Besarabiju.

Nakon Napoleonovog neuspješnog pohoda na Rusiju 1812, uništio je njegovu vojsku u povlačenju, a 1814. trijumfalno je ušao u Pariz gdje su vođeni mirovni pregovori poslije Napoleonove kapitulacije.