Mladi Nikšića

Na evidenciji nezaposlenih Zavoda za zapošljavanje (ZZZCG) nalazi se 9,25 hiljada visokoškolaca sistematizovanih u 580 zanimanja, a od ukupnog broja nezasposlenih visokoškolaca, 22. septembra bilo je 276 magistara i mastera i devet doktora nauka.

Najviše nezaposlenih visokoškolaca, kako su saopštili iz ZZCG je sa zanimanjima iz grupe zanimanja ekonomista, njih 1,43 hiljade, vaspitača i nastavnika društveno – humanističkih oblasti ima1,42 hiljade, menadžera i organizatora 1,05 hiljada, pravnika 927, društveno – humanistička zanimanja 708, zanimanja turizma i ugostiteljstva 342 i medicinara 299, prenosi Mina.

“Mora se uzeti u obzir da se oko 3,5 hiljada visokoškolaca, koji su u ovoj godini obuhvaćeni Programom stručnog osposobljavanja visokoškolaca, u evidenciji Zavoda, tokom čitavog osposobljavanja vode kao nezaposleni”, objasnili su iz ZZZCG.

Kako su kazali, od ukupnog broja visokoškolaca koji su se 22. septembra nalazili na evidenciji ZZZCG, njih 54,67 odsto posao čeka kraće od jedne godine, a do šest mjeseci njih 18,76 odsto.

“Nezaposleni sa zanimanjima iz grupe zanimanja ekonomisti, vaspitači i nastavnici društveno humanističke struke, menadžeri i organizatori, pravnici, društveno humanistička i zanimanja turizma i ugostiteljstva i medicinari zajedno čine blizu 70 odsto ukupno nezaposlenih visokoškolaca”, rekli su iz ZZZCG.

Procenat nezaposlenih koji na posao čekaju kraće od jedne godine je u novou prosjeka i kreće se od 47,51 odsto za zanimanja iz grupe vaspitači i nastavnici društveno humanističke oblasti do 61,4 odsto za zanimanja turizma i ugostiteljstva.

“Na evidenciji najkraće čekaju nezaposleni visokoškolci iz grupe zanimanja farmaceuti. Na posao kraće od godinu čeka njih 89,29 odsto, a do šest mjeseci 53,57 odsto. Slijede arhitekte, gdje do jedne godine posao čeka njih 73,88 odsto, građevinari 71,72 odsto i informatičari i statističari 70 odsto”, dodali su iz ZZZCG.

Godišnje se na evidenciju nezaposlenih ZZZCG prijavi oko 3.000 novih visokoškolaca izašlih iz sistema obrazovanja.