Upravni odbor Univerziteta Crne Gore, na zahtjev Senata danas je jednoglasno, usvojio Zahtjev za akreditaciju Univerziteta Crne Gore za 2017. godinu za sve nivoe studija, prema reformisanoj strukturi studija integrisanog univerziteta, prenose Vijesti.

Zahtjev je usvojen saglasno odlukama Senata i Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore od 30. juna ove godine, na koje je saglasnost dala Vlada Crne Gore 11. jula 2016. godine. Reformisanu strukturu studija i studijskih programa prati izmjena odgovarajaćih propisa, naznačena u reformskim načelima na koje je Vlada Crne Gore dala saglasnost. Zahtjev će biti dostavljen Savjetu za visoko obrazovanje na dalje postupanje.

Na sjednici Upravnog odbora prihvaćen je i Kolektivni ugovor za Univerzitet Crne Gore i data saglasnost i ovlašćenje rektorki profesorici Radmili Vojvodić da potpiše ugovor sa Vladom Crne Gore i Sindikatom UCG.

Upravni odbor usvojio je predlog Senata o upisu na magistarske i dokstorske studije na Univerzitetu Crne gore za studijsku 2016/2017. godinu i utvrdio visinu školarine. Na magistarskim stuidijama mjesta ima za 702 kandidata, a na doktorskim za njih 107.

Prihvaćena su i pravila o internim procedurama u postupku javnih nabavki, roba, usluga i radova na Univerzitetu Crne Gore.

„ Upravni odbor prihvatio je prijedlog Vijeća Pravnog fakulteta iz Podgorice da studenti osnovnih studija studijskog programa Pravne nauke – odjeljenje u Budvi, od ove akademske godine studije nastave u Podgorici, uz saglasnost studenata o prepisu”, kazao je nakon sjednice predsjednik Upravnog odbora Duško Bjelica.