Mladi Nikšića

Uprava prihoda i carina objavila je danas Bijelu listu, odnosno spisak od 500 poreskih obveznika sa najvećim stepenom fiskalne discipline. Na listi su, između ostalih, Elektroprivreda, Pivara Trebjesa, Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS), Crnogorski Telekom, Azmont Investments, M:tel, Telenor, Erste, Hipotekarna i Addiko banka.

Uprava sa tim poreskim obveznicima kontinuirano ostvaruje uspješnu saradnju u pogledu poštovanja poreskih propisa i izmirivanja poreskih obaveza. Obveznici s Bijele liste, kako je saopšteno iz Uprave, prepoznati su kao kompanije koje uredno izmiruju obaveze prema povjeriocima, uključujući i državu, pa samim tim predstavljaju i afirmativne potencijalne poslovne partnere na tržištu. Kriterijumi na osnovu kojih je napravljena selekcija obveznika za Bijelu listu obuhvatali su, između ostalog, urednost obračunavanja poreza i podnošenja poreskih prijava i redovnost izmirivanja poreskih obaveza. U nastojanju da se praksom podstakne što više urednih poreskih obveznika, listom je obuhvaćen ne samo segment velikih kompanija, već i mala i srednja preduzeća sa visokom stopom poreske discipline. Objavljivanje Bijele liste je, kako je objašnjeno, još jedan korak u podsticanju obveznika na poštovanje poreskih propisa i saradnju sa Upravom.
“Prioritet u radu poreskog organa i dalje će biti kontinuirano jačanje odnosa razumijevanja i povjerenja sa urednim poreskim obveznicima, koji izmirivanjem poreskih obaveza i poštovanjem zakona Crne Gore zajedno sa državnim institucijama učestvuju u izgradnji povoljnog poslovnog ambijenta i društva u cjelini”, rekli su iz Uprave.
Bijela lista poreskih obveznika prvi put je objavljena 7. juna 2013. godine.

Izvor: Mina biznis