Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštili su da svi zainteresovani i potencijalni aplikanti za novi IPARD II javni poziv u direktnoj komunikaciji sa zaposlenima Direktorata za plaćanje mogu riješiti sve nedoumice i dobiti odgovore na pitanja.

Namjera je da što veća iskorištenost dostupnih sredstava podrške bude zajednički ostvarena, ocijenili su iz Ministarstva.
“Nakon niza konsultativnih radionica koje su realizovane u sklopu aktivnosti Dani otvorenih vrata, za potencijalne aplikante novog IPARD II javnog poziva za Mjeru 3 – Investicije u fizički kapital za preradu i marketing poljoprivrednih i proizvoda ribarstva, organizovanih prošle nedjelje u Direktoratu za plaćanja, i ove sedmice se nastavlja sa istim aktivnostima”, navodi se u saopštenju.
Javni poziv je objavljen 6. februara i otvoren je za podnošenje aplikacija do 6. marta.
“Na raspolaganju je 5,56 miliona EUR dostupne podrške, dok je iznos prihvatljivih troškova od 40 hiljada EUR do 1,5 miliona EUR. Podrška kroz ovaj javni poziv namjenjena je isključivo nabavci specijalizovane opreme, mašina i uređaja za preradu, specijalizovanih vozila, te opreme za tretman otpada, zaštitu životne sredine i obnovljive izvore energije”, rekli su iz resornog Ministarstva.
Dani otvorenih vrata na raspolaganju su svim zainteresovanim tokom čitavog trajanja javnog poziva.
“Pozivamo sve zainteresovane da učestvuju u ovoj aktivnosti, koja će, nadamo se svima pomoći da uspješnost i broj podržanih projekata bude što veći”, dodaje se u saopštenju.
Adresa Direktorata za plaćanje je Moskovska 101, Podgorica. Tel: 020 672 007, 020 672 026, 067 205 790.