U saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke, kulture i sporta, Ministarstvo zdravlja stvorilo je inicijativu za ponovno otvaranje stomatoloških ambulanti u svim osnovnim i srednjim školama na teritoriji Crne Gore, kako bi se stvorila mogućnost da svako dijete ima iste uslove za odlazak kod stomatologa i zbog efikasnije prevencije oboljenja usta i zuba kod djece u ranom životnom dobu.

 

Glavna ideja jeste da se u svakoj osnovnoj i srednjoj školi na teritoriji Crne Gore otvori stomatološka ambulanta, u kojoj će svakog radnog dana, ordinirati izabrani stomatolozi, po principu izabranih ljekara u domovima zdravlja.

 

Ministarka zdravlja Jelena Borovinić Bojović, na inicijalnom sastanku sa Generalnom direktoricom Direktorata za opšte srednje, stručno i cjeloživotno obrazovanje u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta, Marijom Lalatović, kazala je da je cilj da se stomatološka zdravstvena zaštita djece u školama organizuje po sličnom modelu kada je bila u okviru javnog zdrastvenog sistema.

 

“Raniji model je bio odličan iz dva razloga. Prvi je što su sva djeca mogla da dođu do stomatologa i svima je bio jednako dostupan i drugi što je na taj način prevencija oboljenja usta i zuba kod djece bila na mnogo višem nivou nego što je danas”, istakla je dr Borovinić Bojović.

 

Dogovoreno je da se, u cilju realizacije ove inicijative, formira radna grupa u kojoj će članovi biti predstavnici Ministrastva zdravlja, Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, Ministarstva finansija i socijalnog staranja i Fonda za zdravstveno osiguranje.

 

Ministarstvo zdravlja biće zaduženi za opremanje stomatoloških ambulanti i obezbjeđivanje kadra, dok će Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta biti zaduženo za obezbjeđivanje prostora.

 

Izvor: radio Berane