tivat

Nacionalna turistička organizacija 2017. godine jednokratno uplatila tadašnjem avio-prevozniku cijeli iznos za četiri godine, dok su usluge MA bile nejasno definisane.

Agencija za zaštitu konkurencije (AZZK) 10. februara pokrenula je ispitni postupak kako bi utvrdila da li novac od 3,6 miliona eura, koji je 2017. godine Nacionalna turistička organizacija (NTO) avansno uplatila bivšem nacionalnom avio-prevozniku “Montenegro erlajnsu” (MA) u stečaju, predstavlja nezakonito dodijeljenu državnu pomoć.

Nezakonita državna pomoć je pomoć koja je data bez prethodne prijave ili prije odlučivanja AZZK o usklađenosti te pomoći sa Zakonom o dodjeli državne pomoći, a u rješenju Agencije o pokretanju postupka se navodi da je novac prenijet bez prethodnog rješenja o usklađenosti, zbog čega je AZZK našla da postoji osnovana sumnja da je MA u stečaju dodijeljena nezakonita državna pomoć.

U rješenju se navodi i da u godišnjem izvještaju o dodijeljenoj državnoj pomoći u 2017. godini nije evidentirana transakcija između NTO i MA.

AZZK je naložila NTO da se u roku od 15 dana od dana prijema rješenja izjasni o činjenicama i informacijama koje ukazuju na nezakonitost potencijalne državne pomoć i dostavi sve podatke i informacije potrebne za ispitivanje usklađenosti potencijalne državne pomoći.

Da postoji sumnja da je odobrena nezakonita ili neusklađena državna pomoću kroz poslovnu-tehničku saradnju Agenciju je obavijestila u oktobru prošle godine NTO, na čijem se čelu nalazi Ana Marković Tripković.

Ona je u aprilu 2021. godine naslijedila bivšu direktorku Željku Radak Kukavičić, koja je sa nekadašnjim direktorom MA Živkom Banjevićem potpisala 2017. godine sporni ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji u vezi sa aktivnostima na promociji Crne Gore kao turističke organizacije.

Na provjeri biznis NTO i Montenegro erlajnsa vrijedan 3,6 miliona eura
Nacionalna turistička organizacija 2017. godine jednokratno uplatila tadašnjem avio-prevozniku cijeli iznos za četiri godine, dok su usluge MA bile nejasno definisane

Agencija za zaštitu konkurencije (AZZK) 10. februara pokrenula je ispitni postupak kako bi utvrdila da li novac od 3,6 miliona eura, koji je 2017. godine Nacionalna turistička organizacija (NTO) avansno uplatila bivšem nacionalnom avio-prevozniku “Montenegro erlajnsu” (MA) u stečaju, predstavlja nezakonito dodijeljenu državnu pomoć.

Nezakonita državna pomoć je pomoć koja je data bez prethodne prijave ili prije odlučivanja AZZK o usklađenosti te pomoći sa Zakonom o dodjeli državne pomoći, a u rješenju Agencije o pokretanju postupka se navodi da je novac prenijet bez prethodnog rješenja o usklađenosti, zbog čega je AZZK našla da postoji osnovana sumnja da je MA u stečaju dodijeljena nezakonita državna pomoć.

U rješenju se navodi i da u godišnjem izvještaju o dodijeljenoj državnoj pomoći u 2017. godini nije evidentirana transakcija između NTO i MA.

AZZK je naložila NTO da se u roku od 15 dana od dana prijema rješenja izjasni o činjenicama i informacijama koje ukazuju na nezakonitost potencijalne državne pomoć i dostavi sve podatke i informacije potrebne za ispitivanje usklađenosti potencijalne državne pomoći.

Da postoji sumnja da je odobrena nezakonita ili neusklađena državna pomoću kroz poslovnu-tehničku saradnju Agenciju je obavijestila u oktobru prošle godine NTO, na čijem se čelu nalazi Ana Marković Tripković.

Ona je u aprilu 2021. godine naslijedila bivšu direktorku Željku Radak Kukavičić, koja je sa nekadašnjim direktorom MA Živkom Banjevićem potpisala 2017. godine sporni ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji u vezi sa aktivnostima na promociji Crne Gore kao turističke organizacije.

Na osnovu tog ugovora, NTO je prenio sa namjenskog žiro-računa 3,6 miliona eura MA, a bivša aviokompanija, koja je u aprilu 2021. godine otišla u stečaj, imala je obavezu da za taj iznos promoviše državu kao turističku destinaciju putem društvenih mreža, specijalnom časopisu “Luxury inflight”, da brendira svoje poslovne prostorije, predstavništva i avione, daje podršku u organizovanju studijskih posjeta novinara i turoperatora, da informiše potencijalne turiste o turističkoj destinaciji posredstvom svojih info pultova, flajera, foldera za karte, da svoje rezultate o ispitivanju tržišta dostavlja NTO…

Ugovor, koji je sklopljen na period od četiri godine, nije bio dostupan javnosti, dok novo rukovodstvo NTO u aprilu 2021. godine nije donijelo rješenje o skidanju oznake tajno.

Šta su pokazali izvještaji DRI?
Pošto je ugovor sa MA i NTO potpisan na period od četiri godine i cijeli novac avansno uplaćen, a avioni MA prizemljeni, NTO neće moći da dobije za dio novca usluge definisane ugovorom.

DRI je u reviziji završnog računa budžeta za 2018. godinu na osnovu dokumentacije koju su dobili tokom revizije utvrdio da je MA opravdao 1,24 miliona eura od čega se na 2017. godinu odnosi 385 hiljada eura, a ostatak od 864 hiljade na 2018. godinu. DRI je tada preporučio da NTO i MA periodično usaglašavaju avansno plaćanje u pismenoj formi, koja potvrđuju da su fakture u vezi sa realizovanim aktivnostima u skladu sa iznosom opravdanog avansa.

DRI je i u reviziji završnog računa budžeta za 2019. godinu navela da NTO nije dostavila dopunjeni izvještaj o realizaciji avansa MA, zbog čega se vrhovna revizija uzdržala od mišljenja po ovom pitanju

Da je MA dobijao novac od NTO objelodanjeno je i u revizorskom izvještaju o njegovom poslovanju 2018. godine, koji je uradila revizorska kuća MV “Konsalt” iz Podgorice. U tom izvještaju pisalo je da je MA imao obavezu prema NTO za primljeni avans, a nije bilo podatka zašto je NTO dala taj novac MA.

Radak Kukavičić nije objasnila javnosti sa koje je budžetske stavke isplaćeno MA 3,6 miliona eura, a podaci o toj uplati nijesu bili dostupni u finansijskim izvještajima NTO. Bez odgovora su i ostala pitanja odakle NTO novac kada je imala manji budžet na godišnjem nivou od ove jedne avansne uplate

Budžet NTO za 2017. godinu je bio 1,87 miliona eura, što je za oko 1,7 miliona manje od cijelog iznosa avansne uplate Montenegro erlajnsu.

Brendiranje sjedišta aviona koštalo 180 hiljada
Prema podacima iz dokumentacije u koju su “Vijesti” imale uvid, navodi se da je u 2019. godini brendirano pet aviona lijepljenjem naljepnica na spoljnoj strani aviona sa lijeve i desne strane kod prednjih glavnih vrata sa logom i sajtom NTO i to je za tu godinu koštalo 240.000 eura, a za devet mjeseci 2020. godine po istom je osnovu potrošeno po 180.000 eura. Brendiranje zaglavaka na sjedištima aviona koštalo je u 2019. godini 180.000 eura i još 135.000 eura, 108 hiljada koštalo je brendiranje prostorija u 2019. godini, a šaltera 84 hiljade.

U časopisu “Luxury inflight” NTO se promovisala sa tri reportaže u tri broja i to je koštalo 27.000 eura, dok je promocija na online kanalu “montenegroairlines.com” za 2019. godinu koštala 72.000 eura.

U 2019. godini je MA zajedno sa NTO sponzorisao održavanje skupštine “Lufthansa City Centra” u hotelu “Splendid”.

MA navodi da je u cilju promocije NTO i turističke privrede tokom 2019. godine bez nadoknade distribuirao brošuru Skijališta Crne Gore u svojim avionima i u časopisu “Luxury inflight” je besplatno plasirao priču o “KotorArtu”.

Podaci pokazuju da je 60.000 eura koštala promocija u 2019. godini na Fejsbuku i Instagramu MA, a za devet mjeseci prošle godine 45.000 eura. Reklame su jednako koštale na obje društvene mreže, odnosno, pola sume za određenu godinu je išlo za Fejsbuk i isto toliko za Instagram.

Izvor: Vijesti