U Crnoj Gori je u četvrtom kvartalu prošle godine izdato 114 građevinskih dozvola i prijava radova, pokazuju podaci Monstata.

„Od ukupnog broja izdatih građevinskih dozvola i prijava radova, na građane se odnosi 63, a na preduzeća 51“, navodi se u saopštenju.

Ukoliko se posmatra ukupan broj stanova i njihova površina, prema izdatim prijavama radova u četvrtom kvartalu, predviđeno je građenje 682 stana, ukupne površine 40,42 hiljade metara kvadratnih.