Monstat

U Crnoj Gori je u prvom kvartalu, prema podacima Monstata, bilo 306,5 hiljada aktivnih stanovnika, od kojih je 259,2 hiljade ili 84,5 odsto zaposlenih.

Od ukupnog broja aktivnih stanovnika, 47,4 hiljade ili 15,5 odsto je nezaposlenih.

Broj zaposlenih je u odnosu na prethodni kvartal povećan 1,3 odsto, a nezaposlenih 9,7 odsto.

Prema podacima Monstatove ankete o radnoj snazi, koja je sprovedena u prvom kvartalu, stanovništvo van radne snage čini 191,6 hiljada osoba.

„Za starosnu grupu od 15 do 89 godina u prvom kvartalu, stopa aktivnosti je 61,5 odsto, zaposlenosti 52 odsto, nezaposlenosti 15,5 odsto, a stopa stanovništva van radne snage 38,5 odsto“, navodi se u saopštenju.

Od ukupno aktivnog stanovništva, 165,5 hiljada ili 54 odsto čine muškarci, a 141 hiljada ili 46 odsto žene.

Od ukupnog broja zaposlenih, 140,2 hiljade ili 54,1 odsto čine muškarci, a 119 hiljada ili 45,9 odsto žene. Od ukupnog broja nezaposlenih 25,3 hiljade ili 53,4 odsto su muškarci, a 22,1 hiljadu ili 46,6 odsto su žene.

Anketirano je ukupno 1,93 hiljade domaćinstava.

Prikupljeni su podaci o demografskim obilježjima za sve članove domaćinstva, njih 5,05 hiljada, a za 4,43 hiljade osoba od 15 do 89 godina i podaci o njihovoj radnoj aktivnosti.