medijska pismenst

Povodom modula Medijska pismenost koji se u okviru projekta Pripremanje budućih nastavnika u zemljama Zapadnog Balkana iz oblasti obrazovanja za demokratiju i ljudska prava realizuje na tri studijska programa na Filološkom fakultetu (Studijski program za crnogorski jezik i književnost, Studijski program za srpski jezik i književnost i Studijski program za engleski jezik i književnost), autorke modula, profesorice doc. dr Dušanka Popović i doc. dr Marijana Cerović, dale su intervju za DFC magazin.

Digitalni forenzički centar ova informacija zainteresovala jer od osnivanja u svojim istupima i objavama naglašavaju značaj medijske pismenosti u borbi protiv dezinformacija i netačnih vijesti, pa smatraju da je kreiranje modula Medijska pismenost za studente Filološkog fakulteta krupan iskorak za crnogorsko društvo.
Profesorice su govorile o ciljevima modula, smjernicama i načinima za njegovu realizaciju, interesovanju studenata za sam modul i njegove sadržaje, važnosti medijske pismenosti za kreiranje demokratskog okruženja i učešće u demokratiji uopšte, ali i značaju kompetentnosti budućih nastavnika na polju medijske pismenosti.