Mladi Nikšića

U Crnoj Gori je, tokom trogodišnjeg sprovođenja Operativnog program „Razvoj ljudskih resursa“ 2012-2013, više od hiljadu nezaposlenih žena i mladih osposobljeno za pokretanje i razvoj preduzetništva, kao i pisanje biznis plana, prenosi CDM.

Ministar rada i socijalnog staranja, Kemal Purišić, naveo je da je Program počeo da se realizuje u decembru 2014. godine, a zvanično se završava 31. decembra ove godine.
„Tokom ovog perioda Crna Gora je na raspolaganju imala oko 5,8 miliona eura za realizaciju prioritetnih aktivnosti, definisanih u Programu, koje su od posebnog značaja, jer podržavaju ključne izazove sa kojima se država, ali i cijela Evropa, suočavaju“, rekao je Purišć na konferenciji za medije o rezultatima Programa.
On je pojasnio da se ti izazovi odnose na oblasti zapošljavanja, obrazovanja, istraživanja i socijalne inkluzije.
„Tu prije svega mislim na uključivanje nezaposlenih lica na tržište rada, poboljšanje njihove zapošljivosti i prilagođavanja kroz obrazovanje i osposobljavanje, na jačanje socijalne inkluzije kroz uključivanje na tržište rada lica sa invaliditetom i romske i egipćanske (RE) populacije, kao i na bolje povezivanje akademske i biznis zajednice i razmjenu znanja“, saopštio je Purišić.
Kako je rekao, tokom posljednje tri godine 40 projekata je dobilo mogućnost finansiranja u okviru Programa, od kojih su neki već realizovani, a neki se privode kraju.
Purišič je ocijenio da je zavidan broj postignutih rezultata tokom sprovođenja Programa.
„Kroz 20 različitih projekata više od hiljadu nezaposlenih žena i mladih je, putem obuke kod izabranih poslodavca i kroz mentorstva i praksu, osposobljeno za pokretanje i razvoj preduzetništva, kao i pisanje biznis plana u oblasti socijalnog preduzentištva i upravljanju socijalnim preduzećem za pisanje i sprovođenje projekata“, saopštio je Purišić.
On je naveo da je više od 300 pripadnika RE populacije prošlo obuku i radionice sa ciljem profesionalnog usavršavanja.
„Njih oko 20 zaposleno je u oblasti medija i zanata, a 43 je dobilo mogućnost stažiranja kod odabranih poslodavaca“, precizirao je Purišić.
On je naveo da da je više od 80 lica sa invaliditetom osposobljeno za rad na računarima i u oblastima preduzetništva.
Konferenciju su organizovali ministarstva rada i socijalnog staranja, prosvjete, o nauke i o finansija Crne Gore kao institucije koje čine Operativnu strukturu za IPA komponentu IV.
Nakon konferencije za medije, otvoren je Sajam projekata.