Iz Ministarstva zdravlja saopštili su, da ne samo da ne odustaju od gradnje, odnosno rekonstrukcije objekata koji su predviđeni kapitalnim budžetom, već ulažu dodatne napore da se svi projekti realizuju planiranom dinamikom. Naveli su da nije tačna objava Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) da Vlada rebalansom budžeta odustaje od izgradnje i rekonstrukcije 14 objekata u oblasti zdravstva, 11 škola i dva vrtića, kao i brojnih saobraćajnica, posebno na sjeveru države.

Oni su u reagovanju naveli da je za gradnju bolnice ili bilo koje zdravstvene ustanove neophodna prilično složena administrativna procedura, koja zahtijeva međuresosrnu koordinaciju. “Da bi se bolnica izgradila, prvenstveno je potrebno obezbijediti lokaciju oslobođenu bilo kakvih tereta i ograničenja. Nakon toga, potrebno je obezbijediti urbanističko tehničke uslove za projektovanje od lokalne samouprave ili Ministarstva nadležnog za planiranje prostora”, rekli su iz Ministarstva.
Oni su kazali da se po dobijanju urbanističko-tehničkih (UT) uslova pokreće tenderski postupak ili konkurs za izradu idejnog rešenja u zavisnosti od tipa investicije.
Kako su dodali, nakon dobijanja idejnog rešenja, kreće postupak izrade glavnog projekta, a nakon izrade glavnog projekta i njegova revizija, a po završetku revizije obezbijeđeni su svi uslovi da se krene sa samom gradnjom objekta.
“Taj proces podrazumijeva raspisivanje tendera u svakom postupku pojedinačno što zahtijeva dodatno vrijeme, to jest potrebno je raspisati tendere za izradu idejnog rešenja, izradu glavnog prijekta, reviziju projekta, gradnju objekta, nadzor nad gradnjom i na kraju tender za opremu”, kaže se u saopštenju.
Kako se dodaje, za samo jednu zdravstvenu ustanovu je potrebno organizovati i realizovati od četiri do sedam tendera, u zavisnosti od tipa investicije i tipa zdravstvene ustanove.
Iz Ministarstva su kazali da su, za potrebe rebalnsa budžeta, uputili zahtjev za određenim izmjenama, u skladu sa trenutnom situacijom i trenutnom zrelošću projekta.
“Na primjer, za izgradnju opšte bolnica Pljevlja je iznos od 1,2 miliona EUR smanjen na 250 hiljada EUR jer glavni projekat nije izrađen, već je sva dokumentacija za raspisivanje konkursa za izradu glavnog projekta poslata Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, kako bi se raspisao konkurs i za tu namjenu je obezbijeđena dovoljna količina novca”, naveli su iz Ministarstva.
Oni su ocijenili da je nepotrebno opterećivati budžet iznosima koje je nemoguće realizovati, dodajući da se bez glavnog projekta ne može raspisati tender za izgradnju i samim tim 1,2 miliona EUR ne mogu biti iskorišćeni, čak ni tokom naredne godine.
“Ulažemo maksimalne napore da se tokom naredne godine završi izrada glavnog projekta, nakon čega tokom 2024. godine može početi gradnja i u toj godini će biti potreban višemilionski iznos za ovu bolnicu”, kazali su iz Ministarstva.
Oni su rekli da, kada je riječ o drugim projektima u objavi MANS-a, objavljeni podaci se ne podudaraju sa podacima koje je Ministarstvo zdravlja poslalo Ministarstvu finansija uz zahtjev za rebalans budžeta.
Kako su dodali, Ministarstvo zdravlja ne planira da odustane od realizacije bilo kojeg projekta koji je kandidovan i uložiće dodatne napore da u saradnji sa ostalim institucijama to i realizuje.
“U ovom trenutku ne možemo sa sigurnošću konstatovati da li u pitanju tehnička greška predloga rebalansa dostavljenog od Ministarstva finansija, ali možemo sa sigurnošću garantovati da će Ministarstvo zdravlja nastaviti sa realizacijom svih kandidovanih projekata”, rekli su iz Ministarstva.
Oni su naveli da, s obzirom na otežanu međuresornu komunikaciju usled sajber napada, nijesu imali na uvid finalni predlog rebalnsa budžeta, i poručili da će provjeriti navode MANS-a i blagovremeno reagovati da se svaka graška otkloni.
“U toku su brojni tenderi za izgradnju i rekonstrukciju zdravstvenih ustanova što je i glavni pokazatelj koliko Ministarstvo zdravlja ulaže napora da se stvore bolji uslovi rada zdravstvenim radnicima, kao i bolji uslovi boravka pacijentima”, saopštili su iz Ministarstva.
Oni su kazali da je, nakon više od 30 godina “zapostavljanja zdravstvenog sistema”, konačno počela izgradnja Klinike za mentalno zdravlje, završen tender za izgradnju Klinike za infektivne bolesti i dermatoverenologiju u okviru Kliničkog centra Crne Gore.
Kako su saopštili, završen je i tender za rekonstrukciju Specijane bolnice Vaso Ćuković u Risnu, kao i za izgradnju Operativnog centra za vanredne situacije u okviru Insitituta za javno zdravlje.
Oni su kazali da je u toku tender za rekonstrukciju mikrobioloških laboratorija, dodajući da je u završnoj fazi izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju bolnica u Beranama, Bijelom Polju i Cetinju, domova zdravlja u Ulcinju, Budvi, Cetinju, Plavu, Beranama i mnogim drugim jedinicama u kojima se pružaju zdravstvene usluge.
Izvor: mina.news