Klinički centar

Do kraja mjeseca počinje gradnja Klinike za infektivne bolesti i dermatovenerologiju, jedan od najznačajnijih projekata u zdravstvenom sistemu Crne Gore u poslednjih 10 godina, najavio je Luka Đukanović, direktor Direktorata za projekte, zdravstveni turizam i inovacije u Ministarstvu zdravlja.
Đukanović ističe da je Ugovor o gradnji potpisan sa kompanijom Strabag iz Austrije. Vrijednost radova iznosi 8.5 miliona eura i u potpunosti se finansira iz IPA fondova EU.
Podvlači da Crna Gora konačno postaje gradilište zdravstvenih ustanova i trenutno su u fazi izgradnje i rekonstrukcije objekti u vrijednosti od preko 20 miliona eura.
Prema njegovim riječima, Ministarstvo zdravlja predano radi na jačanju zdravstvene infrastrukture koja je godinama zapostavljana i koja trenutno zahtijeva ulaganja od više stotina miliona eura, kako bi zdravstveni radnici dobili kvalitetne uslove za rad, a pacijenti kvalitetnu i blagovremenu uslugu kakvu i zdravstvenu zaštitu kakvu jedan važan projekat.
“Osim što će zdravstveni sistem dobiti dva moderna objekta za potrebe Klinika za mentalno zdravlje, infektivne bolest i dermatovenerologiju koji će biti useljivi za 18 mjeseci, sledeće nedelje počinju i radovi na rekonsturkciji specijalne bolnice „Vaso Ćuković“ u Risnu. Vrijednost investicije od 2.2 miliona eura ukazuje da se radi o velikoj i značajnoj rekonstrukciji koja će značajno unaprijediti ambijent specijalizovane bolnice u Risnu, bolnice koja njeguje tradiciju i ugled u izvrsnosti procedura koje se rade u ovoj ustanovi”, kaže Đukanović.
Kako dodaje, veliku zahvalnost dugujemo EU koja je pružila značajnu finansijsku podršku Crnoj Gori, posebno tokom pandemije koja je ukazala na značajne nedostatke zdravstvenih sistema širom svijeta pa i kod nas.
Izvor:CDM