Ministarstvo kulture i medija podržalo je, kroz konkurs za dnevne, nedjeljnje, lokalne štampane medije i internetske publikacije, 12 projekata štampanih medija i 22 projekta internetskih publikacija, dok je konkursom za kreiranje informativnih i edukativnih sadržaja u lokalnim javnim emiterima podržano 14 projekata.

To je saopštila danas ministarka kulture i medija Maša Vlaović prilikom potpisivanja ugovora sa predstavnicima medija, čiji projekti su podržani u okviru ova dva konkursa.

Ministarka je kazala da Vlada Crne Gore i Ministarstvo kulture i medija nastavljaju dobru praksu, navodeći da je nakon dva javna konkursa, jedan za lokalne javne emitere, drugi za dnevne, nedjeljnje, lokalne štampane medije i internetske publikacije, donijeta odluku o finansiranju projekata medija za produkciju materijala od javnog interesa, sa ciljem podizanja nivoa svijesti i znanja građana o prepoznavanju i lošim uticajima lažnih vijesti.

„Duboko smo svjesni da se medijska industrija suočila sa brojim krizama, koje su dovele do smanjenja ili povlačenja dijela novca za marketing, sa kojim primarno komercijalni mediji finansiraju svoju djelatnost, što u konačnom utiče na uslove u kojima rade novinarke i novinari. Zato je sprovođenjem ovih konkursa, i jos jednim paketom pomoći za komercijalne medije koji emituju svoj signal preko Radio difiznog centra, spovedena sveobuhvatna državna pomoć medijima“, istakla je Vlaović.

Prema njenim riječlima, za konkurs za dnevne, nedjeljnje, lokalne štampane medije i internetske publikacije stigle su 52 prijave i sa 162 hiljade eura podržani su svi projekti iz sekcije štampanih medija, njih 12 i 22 projekta internetskih publikacija.

Za konkurs za kreiranje informativnih i edukativnih sadržaja u lokalnim javnim emiterima ukupan iznos opredijeljenih budžetskih sredstava iznosio je 150 hiljada eura. Dobili smo 14 prijava i odlukom komisije podržani su svi projekti, rekla je Vlaović.

Pojasnila je da je vrednovanje projekata vršila stručna komisija od pet članova, koju su činili predstavnici Ministarstva, Direktorata za medije i članovi radne grupe koji su učestvovali u izradi nacrta Medijske strategije.

Dok stvaramo uslove za slobodne medije, kroz unapređenje i izmjenu seta medijskih zakona, pozivam vas da u svojim redakcijama nastavite da gradite medije na koje ćemo biti ponosni. A bićemo ponosni na medije koji su oslobođeni od cenzure i uticaja političkih partija, u kojima se novinari i novinarke podstiču da slijede profesionalne i etičke principe sadržane u Kodeksu novinara, i da se suprotstave pritiscima da te principe prekrše, te da obezbijedite uslove za uspostavljanje i rad tijela za samoregulaciju, kazala je Vlaović.

Poručila je predstavnicima medija da je važno da brinu o zaposlenima, novinarkama i novinarima, da teže poboljšanju ekonomskiuh uslova u kojima rade, ali i da izvještavaju bez pritiska, proizvodeći više sadržaja u javnom interesu.

„Važno je da dobrim praksama edukujete i štitite svoje čitaoce od lažnih vijesti, mizoginih sadržaja i onih koji podstiču govor mržnje, kako u tekstovima tako i u komentarima čitalaca, da stvarate dobre osnove za promociju i zaštitu autorskih prava prilikom objavljivanja ili preuzimanja sadržaja drugih autora“, istakla je Vlaović.

Izvršni direktor agencije MINA, Jaša Jovićević, kazao je da u zadnje dvije godine, kada je ekonomska situacija u Crnoj Gori komplikovana i izazovna za sve medije, podrška projektima medija vrlo značajna.

„Dobro je što je država formirala i sistematizovala tu pomoć, što je njena dodjela transparentna i što se dosta često dešava. To nam daje priliku da ponudimo nove projekte i sadržaje koje inače mediji ne bi proizvodili u dnevnoj traci. Na ovaj način stimulišemo i teme koje su potcijenjene i neke teme koje su, sa druge strane, veoma zanimljive i značajne za širu publiku. Vjerujem da će svi mediji u ovakvim projektima pronaći sa jedne strane lakšu održivost, sa druge strane nove teme, izazove i novu publiku“, istakao je Jovićević.

Direktorka lokalnog javnog emitera – Radija Bar, Vesna Šoškić, rekla je da je podrška Ministarstva kulture i medija koja im je dodijeljena u okviru konkursa višestruko značajna.

„Lokalni javni emiteri su uglavnom prepušteni sami sebi. Bore se na lokalnom niovu za status, za finasiranje, za osvajanje medijskih sloboda za objektivnost i vrlo često smo u tom dijelu otuđeni od nadležnih institucija državnog nivoa. Tako da je ovo jedna odlična konekcija resornog Ministarstva sa lokalnim javnim emiterima, jer samo uzajamnom saradnjom i podrškom, možemo doći do objektivnog i slobodnog informisanja, kome svi težimo“, rekla je Šoškić.