Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) uputio je danas incijativu premijeru Zdravku Krivokapiću i pozvao Vladu Crne Gore da obaveže ministarstva da u hitnom roku (10 dana) objave konkurse za raspodjelu sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija u prioritetnim oblastima od javnog interesa.

Podsjećaju da su, u skladu sa članom 32v Zakona o nevladinim organizacijama, javni konkursi za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u prioritetnim oblastima od javnog interesa, trebali biti objavljeni najkasnije do 1. marta ove godine.
“Međutim, pored jasnih zakonskih obaveza, nevladin sektor u Crnoj Gori se nalazi u poziciji da u sedmom mjesecu ove godine nema informaciju da li će uopšte biti dodjele zakonski opredijeljenih sredstava za projekte NVO, te kako će se projekti sa ovogodišnjih konkursa uopšte realizovati u ovoj godini”, kazala je Lidija Knežević, programska direktorka Centra za razvoj nevladinih organizacija.
Samim tim, sitiče, postavlja se i pitanje kako će se i kada realizovati javne politike (strategije, akcioni planovi, zakoni itd.) u prioritetnim oblastima, sa kojima podržani projekti moraju biti povezani.
“Objektivno, najveći broj projekata i javnih politika koji su sa njima povezani će se vjerovatno realizovati u narednoj godini, što je u potpunoj suprotnosti sa zakonski utvrđenim konceptom finansiranja programa i projekata NVO iz državnog budžeta”, kazala je Knežević.
Prema njenim riječima, ovakvom praksom, kojom se ne poštuju i ne primjenjuju zakonska rješenja, ministarstva i Vlada stvaraju ambijent kojim se obesmišljava cjelokupni koncept dodjele finansijske podrške radu NVO.
“Krajnje posledice trpe građani/ke, kao i najugroženije kategorije stanovništva: osobe sa invaliditetom, žene i djeca, mladi, pripadnici RE populacije, stara lica itd. koji ostaju uskraćeni za brojne usluge koje nevladine organizacije pružaju u okviru svojih projekata i programa, navodi Knežević.
Imajući u vidu prethodno navedene činjenice, poziva Vladu Crne Gore da obaveže ministarstva da u hitnom roku (10 dana) objave konkurse za raspodjelu sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija i omoguće realizaciju projekata u brojnim oblastima od javnog interesa.
“Cijeneći da je naš zajednički cilj uspješna realizacija utvrđenih javnih politika, kao i jačanje principa dobrog upravljanja i vladavine prava, nadamo se odgovornom odnosu i obezbjeđenju svih preduslova za primjenu Zakona o NVO i realizaciju projekata i programa nevladinih organizacija”, zaključila je Knežević.
Izvor: CDM