Koordinacioni odbor za kvalitet PKCG, Milan Perović, predsjednik

Profesor Milan Perović, doajen i utemeljivač filozofije kvaliteta u Crnoj Gori, imenovan je za predsjednika Koordinacionog odbora za kvalitet Privredne komore (PKCG), koji je konstituisan u petak.

Iz PKCG su saopštili da su verifikovani i mandati 31 članu Odbora, odnosno predstavnicima renomiranih kompanija, Ministarstva ekonomskog razvoja, institucija infrastrukture kvaliteta, akademske zajednice i nevladinog (NVO) sektora.
Za zamjenika predsjednika Koordinacionog odbora izabran je Aleksandar Vujović iz Centra za kvalitet Mašinskog fakulteta, a za sekretarku Marga Koković iz Sektora za obrazovanje i kvalitet PKCG.
Perović je kolegama iz Koordinacionog odbora kazao da su članovi najznačajnijeg tijela, čiji je zadatak razvoj i njegovanje kvaliteta u Crnoj Gori.
„Kvalitet je iznad svake politike. Moramo biti svjesni uloge koju imamo i postati jedno vrlo aktivno tijelo“, poručio je Perović.
On je najavio da će preko Odbora, između ostalog, inicirati aktivnosti za unapređenje zakona koji se odnose na rad i položaj institucija infrastrukture kvaliteta, kao i uspostavljanje nacionalne nagrade za kvalitet.
„To je praksa razvijenih država svijeta i preduslov da laureati budu u konkurenciji za Evropsku nagradu kvaliteta“, naveo je Perović.
Na sjednici je konstatovana potreba usvajanja misije i vizije Koordinacionog odbora, uključenja predstavnika javne uprave, prije svega lokalnih samouprava, kao i predstavnika NVO sektora iz oblasti zaštite životne sredine u njegov rad, ispitivanja mogućnosti za organizovanje obuka iz oblasti bezbjednosti hrane i turističkih objekata u susret sezoni, kao i rada na promociji potrebe da se akredituje što više mikrobioloških laboratorija.
Odluku o obrazovanju Koordinacionog odbora za kvalitet donio je Upravni odbor PKCG 1. marta. Koordinacioni odbori predstavljaju posebne oblike organizovanja i rada koji razmatraju pitanja od značaja i zajedničkog interesa za više oblasti privrede i pojedinih privrednih grana.
Izvor: Mina biznis