Ministarstvo fiansija

 

Pregovori Vlade sa turskom kompanijom Global Ports o kupovini njihovog udjela od 62 odsto u Port of Adria formalno traju već tri mjeseca, a Ministarstvo finansija detaljno analizira poslovanje, bilanse i ogroman broj sudskih sporova te barske kompanije.

Global Ports je većinsko vlasništvo u tadašnjim Kontejnerskim terminalima kupio početkom 2014. godine za osam miliona EUR. Problem je što je od tada poslovanje kompanije drastično pogoršano, pišu Vijesti.

Iz Port of Adria nijesu odgovorili na pitanja tog lista o pregovorima, kao ni o poslovanju kompanije.

Prema bilansima, kompanija je na kraju 2013. godine imala akumulirani gubitak od 14 miliona EUR, a na kraju prošle godine on iznosi 36,4 miliona EUR. Kada su preuzeli kompaniju dugoročne obaveze – dugovi su iznosili 1,3 miliona EUR, a sada su 25,8 miliona EUR.

Kratkoročne obaveze za devet godina su povećane sa 2,1 na 6,6 miliona EUR. U međuvremenu je porastao i broj tužbi protiv kompanije, naručito od radnika koji su već i dobili dio sporova, a ukupno moguće obeštećenje po ovim tužbama, prema računici sindikata, iznosi od 13 do 15 miliona EUR.

Svi ovi dugovi i buduće obaveze treba da umanje kupoprodajnu cijenu.

Većina dugova Port of Adrije odnosi se na obaveze prema većinskom vlasniku Global Portsu, a dužan je i državi za poreze i doprinose oko 1,2 miliona EUR.

Ministarstvo finansija, kako su saopšteno iz tog resora, sagledava poslovanje kompanije Port of Adria sa aspekta likvidnosti, finansijskih obaveza prema državi i trećim licima, ali i potencijala za adekvatno valorizovanje lučke zone kroz eventualno objedinjavanje pomenute firme sa Lukom Bar.

“Kao i u svim poslovima do sada u kojim je Vlada razmatrala kupovinu akcija nekog preduzeća, tako i u slučaju kompanije Port of Adrie, donošenju konačne odluke prethodiće sprovođenje detaljne finansijske analize o isplativosti i održivosti takvog rješenja”, rekli su iz Ministarstva Vijestima na pitanje da li se vode pregovori o kupovinu akcija ove kompanije i u kojoj si fazi.

Vlada je početekom decembra prošle godine zvanično saopštila da je počela pregovore sa turskom kompanijom Global Ports o kupovini njenih 62 odsto akcija u Port of Adria.

Vlada je prethodno na berzi kupila paket akcija koji joj je omogućio dvotrećinskovlasništvo u toj kompaniji. Dvotrećinska većina potrebna je prilikom donošenja odluka o spajanju kompanija koja su akcionarska društva. Država je u međuvremenu došla do 77 odsto vlasništva u Luci Bar a kupovina dodatnih akcija je koštala 12 miliona EUR.

”Ukoliko Vlada, nakon prikupljanja svih relevantnih informacija, donese odluku o kupovini predmetnih akcija, Ministarstvo finansija će u okviru budžeta opredijeliti sredstva za te namjene”, naveli su iz Ministarstva.

Predsjednik Sindikalne organizacije zaposlenih Port of Adria, Zoran Martinović, kazao je za Vijesti da u kompaniji postoje dvije reprezentativne sindikalne organizacije, ali da nijedna nije uključena u pregovore između države Crne Gore i kompanije Global Ports.

”Pokušavao sam putem mejla da kontaktiram ministra finansija i premijera, ali nijesam dobio odgovor. Oba reprezentativna sindikata su se i u pisanoj formi obratila premijeru i ni na to do danas nijesmo dobili odgovor. Sva moja saznanja o kupovini Port of Adria su iz medija, mada smatramo da bi kao zaposleni trebalo da budemo informisani, jer se sve to tiče i nas i naše egzistencije”, kazao je Martinović.

On je naveo da su radnici zabrinuti za svoj status u novonastaloj situaciji, jer shvataju da postupak neće biti baš jednostavan i da će se odužiti.

U kompaniji sada radi oko 300 radnika.

”Ovo nas brine zbog lošeg iskustva kojeg smo imali i sa državom i sa novim vlasnikom Global Portsom, jer su i jedni i drugi u više navrata grubo prekršili prava zaposlenih i primorali nas da pravdu tražimo pred nadležnim sudovima Crne Gore koji su u nekim sporovima donosili vrlo čudne presude. Ovo pitanje smo uputili premijeru, nažalost, nijesmo dobili odgovor”, rekao je Martinović.

On je objasnio da radnici sada redovno primaju neto zarade, ali umanjene, kao i da im nije povezan radni staž za oko godinu i po, što stvara veliki problem zaposlenima koji ispunjavaju uslov za odazak u penziju.