Mreža za edukaciju i razvoj servisa podrške za osobe sa invaliditetom (MERSP) u okviru projekta “Pružanje kvalitetnih servisa podrške za OSI” organizuje seminar i okrugli sto u Podgorici.

Seminar “Standardi i planovi za socijalne servise u Crnoj Gori” čiji je cilj podizanje nivoa znanja i razmjena iskustava u pružanju socijalnih servisa podrške za OSI biće održan 22. i 23.10.2015. godine. Ovom seminaru prisustvovaće predstavnici Ministarstva rada i socijalnog saranja, Ministarstva ljudskih i manjinskih prava i Ministarstva prosvjete, predstavnici lokalne uprave iz Nikšića, Podgorice, Mojkovca, Bara i Herceg Novog, predstavnici MERSP-a, Zavoda za zapošljavanje, Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu i Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu iz Podgorice.

Okrugli sto čiji je cilj razmjena znanja i iskustava u pružanju socijalnih servisa podrške za OSI, između organizacija osoba sa invaliditetom i medjunarodnih i domaćih institucija. Događaj će biti organizovan 23.10.2015. godine sa početkom u 12h, u
hotelu AUREL na Starom aerodromu. Okruglom stolu prisustvovaće šefm Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori gospodin Mitja Drobnič, direktorica ZZZCG Vukica Jelić, predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Kancelarije UNDP, Direktorata za socijalno staranje i dječiju zaštitu i krovnih organizacija osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Projekat “Pružanje kvalitetnih servisa podrške za OSI” je finansijski podržala Vlada Crne Gore kroz konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2014. godinu. Cilj programa je razvoj socijalnih servisa podrške za osobe sa invaliditetom u Crnoj Gori kroz partnerstvo, saradnju i umrežavanje na svim nivoima.

Mreža za edukaciju i razvoj servisa podrške za OSI – MERSP osnovana je 2012. god. sa ciljem promovisanja medjunarodnih konvencija i zakona u cilju poštovanja dostojanstva i ljudskih prava osoba sa invaliditetom, afirmacijom i razvojem servisa podrške za OSI, upoznavanjem javnosti sa potrebama i mogućnostima OSI, umrežavanja sa srodnim udruženjima i mrežama kao i institucijama u zemlji i inostranstvu.