EPCG da unaprijedi poslovanje u svim segmentima

Odluku o prodaji donio je prethodni odbor direktora, svi započeti postupci (13) i svi zahtjevi (25) u momentu saznanja su obustavljeni tamo gdje su bili u fazi u kojoj je obustava moguća, menadžment je pripremio informaciju za novi odbor direktora (OD), da se odluka prethodnog odbora preispita i stavi van snage, nijedno parče obale nije prodato rekao je juče izvršni direktor EPCG Nikola Rovčanin.

Nekadašnji Odbor direktora Elektroprivrede (EPCG), na čelu sa predsjednikom Đokom Krivokapićem, donio je 18. novembra prošle godine odluku, kojom je omogućen prenos svojine nad imovinom EPCG, koja nije u funkciji elektroprenosnog sistema.
Nakon donošenja te odluke počela je prodaja imovine EPCG, koja nije u funkciji elektroprenosnog sistema, između ostalog koja se nalazi i na lokaciji u blizini nikšićkog vještačkog jezera Krupac. Politička partija Alternativa Crna Gora juče je objavila fotografije ugovora zaključenog tokom ove godine, a prema kojim se na osnovu odluke nekadašnjeg Odbora direktora državne kompanije jednom fizičkom licu prodaje zemljište na obali Krupca, no cijeni od 2,5 eura no metru kvadratnom.
“Ovu odluku je verifikovala pravna služba “novog menadžmenta EPCG, iako je odluka protivzakonita. Prvo, da bi se prodala državna imovina kojom upravlja Vlada bilo je neophodno da tu odluku donese Vlada Crne Gore. Drugo, da bi se ona prodala tu je odluku bilo potrebno da verifikuje Skupština akcionara EPCG, jer je to akcionarsko društvo. Treće, za ovako vrijednu imovinu bilo je potrebno raspisati javni tender, a ne interni za koji niko nije znao”, saopštili su između ostalog juče iz Alternative Crne Gore.
Nedugo nakon toga oglasio se juče izvršni direktor EPCG Nikola Rovčanin, koji je napisao na svom profilu na društvenoj mreži da se oglašava “povodom neutemeljenih optužbi na račun novog rukovodstva EPCG, koje očito imaju ambiciju da stvore iskrivljenu sliku i pogrešnu percepciju javnosti, te da bace prašinu na pozitivne rezultate na svim poljima.
“Imam potrebu, građana radi, da iste kratko raskrinkam, a detaljnije informacije idu uskoro: Odluku o prodaji donio je prethodni odbor direktora, svi započeti postupci (13) i svi zahtjevi (25) u momentu saznanja su obustavljeni tamo gdje su bili u fazi u kojoj je obustava moguća, menadžment je pripremio informaciju za novi odbor direktora (OD) da se odluka prethodnog OD preispita i stavi van snage, nijedno parče obale nije prodato. Za kraj, moja poruka prema svima onima koje iznose ovakve stvari u javnost je: dva puta mjeri, jednom sijeci. Takođe, otvoren sam za sve informacije jer je rad novog rukovodatva potpuno otvoren i transparentan”, napisao je Rovčanin.
Nakon njega, juče se oglasila i EPCG, iz koje su istakli da ni jedan metar obale ili ostrva nije prodat bilo kom licu.
Imajući u vidu tendeciozne i neosnovane optužbe Alternative Crne Gore, EPCG informiše javnost sljedeće:
“U periodu 2018 2020.godine, fizička lica, uglavnom nasljednici ranijih vlasnika, podnijeli su zahtjeve EPCG za otkup zemljišta koje nije u funkciji elektroenergetskog sistema, u kupno oko 40 zahtjeva. Najčešće je riječ o bivšim vlasnicima, odnosno, njihovim naslednicima koji su, iz razumljivih razloga, na taj način željeli da izvrše svojevrsnu restituciju nekadašnjih porodičnih imanja. Iako nije postojalo formalno zasnovano pravo preče kupovine, te samim tim ni zakonska obaveza EPCG da ovo zemljište ponudi najprije naslednicima nekadašnjih vlasnika, ono je de fakto u praksi egzistiralo i to na način što se gdje god je to bilo pravno moguće izlazilo u susret zahtjevima građana, koji bi uz zahtjev za kupovinu zemljišta priložili adekvatan dokaz da je predmetno zemljište nekada pripadalo njihovim pravnim prethodnicima, bilo što se od trećih zainteresovanih lica u prilog zahtjevu tražila saglasnost, nerijetko ovjerena od strane notara, nasljednika bivših vlasnika”, saopšteno je iz EPCG.
Dodali su da prema evidenciji, ukupna površina nepokretnosti koja je vlasništvo EGTCG, a nije u funkciji elektroenergetskog sistema, samo na teritoriji opštine Nikšić iznosi blizu pet miliona metara kvadratnih.
“Obaveza EPCG no osnovu plaćanja poreza za predmetne nepokretnosti na godišnjem nivou iznosi oko 200-250 hiljada eura. Nakon zaključka da nema smetnje otuđenju nepokretnosti koje za EPCG predstavljaju samo trošak no osnovu poreza, dakle zemljišta koje nije potrebno radi funkcionisanja sistema sada, što je utvrđeno na osnovu izjašnjenja stručnih službi EPCG, i koje je eksproprisano shodno obavezi propisanoj tada važećim Zakonom o eksproprijaciji član 9, kao preostali dio imovine vlasnika kojim je imovina eksproprisana radi izgradnje hidroenergetskog sistema HE Perućica, u skladu sa smjernicama za postupanje sa imovinom koja nije u funkciji sistema definisanim u Strategiji upravljanja nepokretnom imovinom i Akcionom planu za realizaciju Strategije, Odbor direktora EPCG je donio Odluku o prenosu stvarnih prava na nepokretnosti koje nijesu u funkciji elektroenergetskog sistema br. 10-0047073 od 18. novembra 2020. godine”, kazali su iz EPCG.
Procjenu zemljišta radila Uprava za nekretnine
Iz EPCG su saopštili da je procjenu vrijednosti zemljišta u svakom konkretnom slučaju sačinjavao nadležni državni organ, odnosno, Komisija za procjenu Uprave za nekretnine PJ Nikšić i shodno toj procjeni je formirana kupoprodajna cijena.
“Dakle, utvrđivanje cijene predmetnog zemljišta nije bilo u nadležnosti EPCG već državnog organa… Od dana stupanja na dužnost Izvršnog rukovodioca Direkcije za pravne poslove (24.05.2021. godine), izdata je saglasnost za zaključenje svega sedam ugovora od 29, koliko ih je do sada ukupno zaključeno. Za ukazati je da je u svih ovih sedam ugovora postupak bio već u potpunosti sproveden, u skladu sa zakonom, internim aktima i odlukom ranijeg Odbora direktora, pa nije postojao osnov sumnje da je u pitanju štetan pravni posao, samim tim ni razlog da se u tom trenutku odustane od zaključenja konkretnih pravnih poslova. Međutim, nakon što je od strane menadžmenta, na osnovu obavljenih internih provjera i utvrđivanja svih relevantnih činjenica, utvrđeno da procedura prodaje predmetnog zemljišta, iako potpuno zakonita, nije u dovoljnoj mjeri transparentna, jer se realizuje po zahtjevima zainteresovanih lica, izdat je nalog da se svi dalji postupci realizacije odluke obustave dok novi odbor direktora ne razmotri opravdanost dalje realizacije odluke prethodnog menadžmenta. U tom smislu, stopirano je zaključenje 13 ugovora i razmatranje 25 pristiglih zahtjeva”, saopšteno je iz EPCG.
Izvor: Dan