Istorijski pad BDP-a u eurozoni u 2020. godini

Realizacija programa “Evropa sad” uticala je na povećanje životnog standarda građana i ublažila negativne efekte rasta cijena uzrokovanih eksternim šokovima na globalnom nivou, saopštilo je Ministarstvo ekonomskog razvoja (MEK).

Upoređivanjem cijena osnovnih životnih namirnica iz januara 2021. sa cijenama iz januara 2022. godine, kako navode iz MEK-a, jasno se može vidjeti u kojoj mjeri bi bila oslabljena kupovna moć građana bez povećanja neto zarada, kroz programa Evropa sad.

Nivo zarada u januaru 2022. godine ostao na nivou iz decembra 2021. godine, za prosječnu platu bi se moglo kupiti znatno manje namirnica u poređenju sa početkom 2021. godine.

“Rekordno povećanje minimalne zarade sa 250 na 450 eura i prosječne zarade u januaru 2022. godine sa 537 na 686€, omogućilo je da, po prvi put, jedna prosječna zarada može pokriti kompletnu minimalnu potrošačku korpu za četvoročlanu porodicu. Potrebno je naglasiti da se dio potrošačke korpe koji se odnosi na izdatke za hranu može, po prvi put, kompletno pokriti iz minimalne zarade”, kazali su iz MEK-a.

U saopštenju se ističe da je povećanje plata najefikasniji mehanizam kojim se u takvim situacijama Vlada može boriti protiv globalnog povećanja cijena, a u cilju očuvanja životnog standarda građana.

“Ističemo da i neke od najrazvijenih zemalja u ovom trenutku pozežu upravo za ovakvom mjerom, povećavajući minimalnu cijenu rada, a time i raspoloživi dohodak građana”, navode iz MEK-a.

Foto: Ministarstvo ekonomskog razvoja Foto: Ministarstvo ekonomskog razvoja

Podsjetili su da je Ministarstvo ekonomskog razvoja u cilju obezbjeđivanja boljeg životnog standarda, osim brojnih drugih mehanizama, pripremilo Zakon o privremenoj kontroli cijena životih namirnica za građane koji se nalazi na javnoj raspravi.

Kako su kazali, predloženi zakon može u kratkom roku imati efekte kako bi se održala stabilnost životnog standarda.

“Ministarstvo finansija i socijalnog staranja je treći put predložilo izmjene Zakona o akcizama, tražeći ponovo da Skupština omogući Vladi da odlukom može da smanji akcizu na gorivo do 20%. Ova Vlada je, za samo godinu rada, obezbijedila i četvrtu podršku penzionerima sa najnižim primanjima, a sada iznosi 3,9 miliona eura za njih preko 77.000”, navodi se u saopštenju.