zeljezara nikšić

Iz Uprave za inspekcijske poslove saopštili su, da je postupak otkazivanja ugovora o radu radnicima nikšićke Željezare sproveden u skladu sa odredbama Zakona o radu.

Inspektori su konstatovali da je Toščelik zaposlenima isplaćivao zarade u skladu sa programom “Evropa sad”. Kompanija je ipak kažnjena prekršajno sa 1000 eura, jer nije najmanje jednom godišnje obavještavao sindikat o razvojnim planovima, politici zarada i rezultatima poslovanja.
Navode da je 13. septembra tim od pet inspektora rada kontrolisao poštovanja propisa iz Zakona o radu, koje se odnose na kolektivno otpuštanje zaposlenih u Željezari Toščelik.
“Inspektori su konstatovali da u postupanju subjekta nadzora nije bilo nepravilnosti, te da je postupak otkazivanja ugovora o radu u cjelosti sproveden u skladu sa odredbama Zakona o radu. Subjekt nadzora je donio Odluku o pokretanju postupka rješavanja viška zaposlenih, sproveo konsultacije sa predstavnicima zaposlenih i sindikatom, o čemu je obavijestio Zavod za zapošljvanje Crne Gore, a nakon čega je donio Odluku o prestanku potrebe za radom zaposlenih i rješenja o otkazu ugovora o radu, te isplatio pripadajuću otpremninu, čime je u svemu postupio na način i u rokovima propisanim Zakonom o radu”, saopštili su iz Uprave za inspekcijske poslove.
Takođe, kako navode, inspektori su konstatovali da je Toščelik zaposlenima isplaćivao zarade u skladu sa programom “Evropa sad”.
“Zaposlenima koji su bili na plaćenom odsustvu zbog prekida rada poslodavca, zarade su isplaćivanje u visini 90% punog iznosa, pa ni u tom dijelu inspektori nisu konstatovali nepravilnosti, jer je Zakonom o radu propisano da u slučaju prekida rada koji je nastao bez krivice zaposlenog, poslodavac je dužan da isplati naknadu zarade u visini 60% osnova za zaradu”, saopštila je inspekcija.
Inspektori su konstatovali i da u ranijem periodu kompanija Toščelik nije najmanje jednom godišnje obavještavao sindikat o razvojnim planovima, njihovom uticaju na položaj zaposlenih i planiranim promjenama u politici zarada i rezultatima poslovanja, zbog čega su ocijenili da je učinjen prekršaj Zakona o radu, pa je pravnom licu izdat prekršajni nalog od 1000 eura, a odgovornom licu od 100 eura.
Ekološka inspekcija je istog dana izašla na teren i obišla pogon Vučionice gdje je smješten otpad i konstatovala da je otpad propisno skladišten i da je skladište gdje se otpad nalazi pod nadzorom ,,Security” službe.
,,U toku naredne sedmice ekološka inspekcija će izvršiti novi inspekcijski nadzor i naložiti da se otpad izveze iz Crne Gore, shodno Planu upravljanja otpadom na koji je Agencija za zaštitu životne sredine dala saglasnost”, navodi se u saopštenju Uprave za inspekcijske poslove.
Izvor: rtcg.me