Međunarodni naučni časopis Frontiers in Pharmacology je objavio poziv za publikovanje radova u specijalnom izdanju pod nazivom Chemical Composition and Antimicrobial Activity of Essential Oils. Poziv je otvoren do 31. maja 2022. godine.

Frontiers in Pharmacology (ISSN 1663-9812) se prema Scopus-ovom rangiranju nalazi u prvih 25% časopisa (kategorija Q1) u oblasti farmakologije i indeksiran je u svjetskoj naučnoj bazi Web of Science (SCIE/SSCI) sa impakt faktorom IF 5.81 za 2021. godinu. Gostujući urednici ovog specijalnog izdanja su dr Mijat Božović sa Univerziteta Crne Gore, kao i dr Milan Mladenović sa Univerziteta u Kragujevcu i dr Rino Ragno sa Sapienza Univerziteta u Rimu.

Etarska (eterična ili esencijalna) ulja su lako isparljive uljaste tečnosti (samo izuzetno mogu biti polučvrsta ili čvrsta) koja se dobijaju iz aromatičnih biljaka različitim metodama izolovanja. Hemijski gledano predstavljaju veoma složene smješe različitih jedinjenja koja se uglavnom dijele na dvije grupe: terpenoidna, u kojoj se dominantno srijeću mono- i seskviterpeni, i ne-terpenoidna frakcija koju čine fenilpropanoidi.

Neadekvatna upotreba konvencionalnih antibiotika (neracionalna profilaktička upotreba, problem samomedikacije) dovela je do pojave antibiotske rezistencije. Iz tog razloga, sve je veća potreba za novim antimikrobnim sredstvima; u tom smislu biljke, a naročito njihova etarska ulja, sve više privlače pažnju istraživača. Antimikrobna aktivnost etarskog ulja u direktnoj je korelaciji sa njegovim hemijskim sastavom. No, iako velikim dijelom zavisi od njegovih glavnih sastojaka, sveukupni antimikrobni efekat etarskog ulja u značajnom je mjeri podložan sinergističkim i antagonističkim odnosima komponenti koje sadrži. Iz tog razloga, od krucijalnog je značaja hemijska karakterizacija ulja sa ciljem definisanja molekula potencijalno odgovornih za ispoljavanje antimikrobne aktivnosti.

Zbog niske toksičnosti, dobre farmakokinetike te aktivnosti često usmjerene na različite miikroorganizme, etarska ulja predstavljaju značajne alternative sintetskim ljekovima.

Cilj ovog specijalnog izdanja je objedinjavanje originalnih naučnih ili preglednih radova koji se bave izolovanjem, hemijskom karakterizacijom etarskih ulja i ispitivanjem njihove antimikrobne aktivnosti. Poseban osvrt je dat na razvoj novih strategija, kako u smislu izolovanja tako i u smislu analize isparljivih sastojaka. Evaluacija antimikrobne aktivnosti etarskog ulja i/ili njegovih pojedinačnih sastojaka kroz sinergističke efekte sa konvencionalnom antibiotskom terapijom, kao i djelovanje u multidrug resistance modelima, naglašene su kao prioritetne oblasti ispitivanja.

Sve informacije o časopisu, ovom specijalnom izdanju, kao i uputstva za autore mogu se naći na sljedećoj stranici: https://www.frontiersin.org/research-topics/32371/chemical-composition-and-antimicrobial-activity-of-essential-oils