solidarnosti, međunarodni dan,

Međunarodni dan ljudske solidarnosti obilježava se 20. decembra u cijelom svijetu i ima za cilj promicanje kulture solidarnosti i dijeljenje vrijednih resursa.

Ustanovljen od strane Ujedinjenih nacija, prije desetak godina, ovo je dan kada se slavi jedinstvo u raznolikosti i podiže se javna svijest o važnosti solidarnosti.

Inicijativa koju je 2005. godine pokrenuo bivši poljski predsjednik Leh Valensa ohrabrila je raspravu o postizanju Milenijumskih ciljeva razvoja zemalja članica UN, pa je godinu dana kasnije počelo obilježavanje 20. decembra za Dan ljudske solidarnosti.

Ujedinjene nacije se, u duhu solidarnosti, oslanjaju na saradnju pri rješavanju međunarodnih problema ekonomske, socijalne, kulturne i humanitarne prirode. Najsiromašniji zaslužuju pomoć onih koji imaju najviše te je, u kontekstu globalizacije i rastuće nejednakosti, neophodno jačanje međunarodne solidarnosti. Koncept solidarnosti promoviše se kao ključan u borbi protiv siromaštva, za koju je nužna uključenost svih relevantnih aktera.

Solidarnost, kao pojam označava moralnu obavezu čovjeka za čovjeka.