humanost

 

Medjunarodni dan humanosti simboliše sjećanje na žrtave bombaškog napada na sjediske Ujedinjenih Nacija u Bagdadu. Tom prilikom poginula su 22 humanitarna radnika. Ovaj dan podsjetnik je na snagu i moć humnog gesta, gdje god i kada god.

Danas, svjedočimo brojim situacijam kada je naša pomoć nekome potreba, više nego ikad. Osnovane su brojne neprofitne nevladine organizacije koje okupljaju ljude širom svijeta i prikupljaju pomoć za one kojima je potreba. Ali i podižu vijest o važnosti pojedinaca u tome.

U našoj zemlji, regionu a i dalje, prisustvujemo brojim gestovima koji pomažu ili spasavaju neciji život. Na snazi su broje volonterske organizacije koje svojim radom šire gest humanosti.