Međunarodni dan borbe protiv mina

Međunarodni dan borbe protiv mina se obilježava 4. aprila svake godine kako bi se podigla svjest o opasnostima od mina, unapredila deminiranja i podržale žrtve mina širom sveta. Ovaj dan pruža priliku da se istakne važnost nastojanja ka eliminaciji mina i sprečavanju njihovog štetnog uticaja na civile i zajednice.