Međunarodna naučna i stručna saradnja u vrhu su prioriteta razvoja Filozofskog fakulteta u Nikšiću još od Pedagoške akademije i Nastavničkog fakulteta, čiji su profesori znali da naučno-istraživačka i obrazovna zajednica ne može da napreduje bez razmjene znanja i iskustva, nastavnog kadra i studenata sa prestižnim visokoškolskim i naučnim institucijama u regionu i svijetu, piše ,,Pobjeda“.

 

Uspostavljanjem saradnje sa poznatim evropskim univerzitetima trasirali su put sadašnjim generacijama Filozofskog i od nedavno iz njega „niklog“ Filološkog fakulteta, o čemu za Pobjedu govore njihovi prodekani za nauku i međunarodnu saradnju, dr Biljana Maslovarić i dr Jelena Knežević.

Studije i projekti Međunarodnu saradnju Filozofskog su, kako ističe Maslovarić, posebno razvili studijski programi za sociologiju, filozofiju i učiteljski studij. Značajnu podršku im je dao Univerzitet Crne Gore, koji je omogućio da se, osim direktnih kontakata sa nekim fakultetom ili istraživačkim institutom, povežu sa brojnim inostranim akademskim institucijama.

,,Široka je lepeza programa individualnog usavršavanja studenata, asistenata i profesora, kao i studijskih putovanja ili timskog rada na raznim projektima. Izuzetno dobru saradnju uspostavili smo sa univerzitetima u Austriji, Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji, Portugaliji, SAD, Poljskoj, Njemačkoj, Slovačkoj, Belgiji, Finskoj, Češkoj, Turskoj, Španiji… Lani je, na primjer, kroz programe razmjene više od 30 studenata Filozofskog fakulteta (među kojima su i sa katedri sadašnjeg Filološkog) studiralo na petnaestak univerziteta u zemljama Evrope i Amerike ili su njihovi boravili na našem fakultetu. U sklopu programa „Horizont 2020.“ ove godine se ostvaruju studijske posjete studenata i profesora u trajanju od sedam dana do 12 mjeseci. U Nikšić su stigla tri studenta iz Makedonije, Hrvatske i Slovenije, a naši se spremaju za studijski boravak u Zagrebu, Gracu i Ljubljani”, kaže Maslovarić.

Podsjećajući da je Filozofski ostvario projekte sa više desetina fakulteta i univerziteta u Evropi, Maslovarić izdvaja saradnju sa Sveučilištem u Zagrebu i Univerzitetom u Juveskuli (Finska), kao i TEMPUS projekat FOSFIM, kojim su otvorene master studije inkluzivnog obrazovanja. Za dvadeset studenata je obezbijeđena besplatna školarina i predavanja profesora sa univerziteta u Belgiji, Finskoj i Portugaliji, kao i studijski boravak naših studenata i profesora na partnerskim fakultetima.

,,Ministarstvo za nauku i internacionalni donatori podržali su, minule tri godine, i deset naučno-istraživačkih projekata na Filozofskom fakultetu, a od 2009. se sprovode i programi studentske volonterske prakse u školama i vrtićima, uz finansijsku podršku Romskog obrazovnog fonda i Kancelarije UNICEF-a u Podgorici.

Studijski program za geografiju, u partnerstvu sa još 20 fakulteta u Evropi, konkurisao je, početkom ove godine, projektima za podršku iz EU fondova”, objašnjava dr Maslovarić, napominjući da će studenti Filozofskog i Filološkog organizovati „Filozofijadu“ u Ulcinju.