Na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore realizuje se osam aktivnih međunarodnih projekata u partnerstvu sa oko 40 renomiranih naučnih i obrazovnih institucija, koji su usmjereni i na poboljšanje javnog zdravlja, primarnu zdravstvenu zaštitu, problem Alchajmerove demencije i karcinoma. U njima učestvuje 50 zaposlenih, kako iz pretkliničkih, tako i kliničkih oblasti.

Prodekanka za nauku ovog fakulteta prof. dr Aneta Bošković smatra da je ovaj podatak, upravo pokazatelj da je jačanje konkurentnosti naučnoistraživačkog rada jedan od prioriteta razvoja Medicinskog fakulteta.

“Posvećenost Medicinskog fakulteta daljem razvoju naučnoistraživačkog rada najbolje se ogleda u formiranju Centra za naučnoistraživački rad (CNIR), koji za cilj ima poboljšanje infrastrukture, jačanje kadrova i povećanje ulaganja neophodnih za izvođenje konkurentnih i modernih istraživanja iz oblasti biomedicine. Pored Centra, kroz Erasmus+ projekat PHELIM, uz učešće partnerskih institucija iz zemlje i inostranstva, formiran je Centar za javno zdravlje, i tokom ove školske godine krenula je nastava na doktorskim studijama iz oblasti javnog zdravlja“, kazala je Bošković.

Kada je riječ o projektima, posebno izdvaja učešće u H2020 RIA projektu RECOGNISED, koji predlaže evaluaciju stanja retine kao potencijalni biomarker za identifikaciju pacijenata sa visokim rizikom od nastanka kognitivnih poremećaja i demencije, a koji već boluju od dijabetesa tip 2.

„Medicinski fakultet po prvi put učestvuje u prestižnoj Research and Innovation shemi H2020 kao partnerska institucija, a benefiti učestvovanja u ovom multidisciplinarnom konzorcijumu od 15 evropskih institucija za Medicinski fakultet, a time i Univerzitet Crne Gore, su višestruki – od razvoja infrastrukturnih i ljudskih kapaciteta, do značajno boljeg međunarodnog pozicioniranja i vidljivosti, kao i povećanja kompetitivnosti”, kazala je Bošković.

Realizacija svih projekata doprinosi zdravstvu, na različite načine, kako je pojasnila profesorka Bošković.

“Uspostavljanje zajedničkog pružanja preventivne stomatološke zdravstvene zaštite kroz formiranje Zajedničkog centra znanja za razvoj neophodnih preventivnih programa i kapaciteta primarne zdravstvene zaštite za rano otkrivanje i intervenciju, glavni cilj je projekta MADE, u okviru programa Interreg IPA CBC Hrvatska – Bosna i Hercegovina”, navela je ona.

Dva Erasmus+ projekta za cilj imaju poboljšanje i uvođenje novih kurikuluma iz oblasti javnog zdravlja i medicine bola.

“Nacionalni istraživački projekat koristiće nove metode za stratifikaciju pacijenata oboljelih od kolorektalnog karcinoma i Alchajmerove demencije prema riziku za progresiju ovih oboljenja. Projekat finansira Ministarstvo nauke. Potom, tu je i projekat CEBIMER, multidisciplinarni program u kojem učestvuje 10 institucija iz zemlje i inostranstva, podržan inovativnim grantom Ministarstva nauke, a u cilju uspostavljanja budućih centara izvrsnosti u Crnoj Gori”, dodaje Bošković.

Ekspertiza i znanje među kolegama, razmjenjuju se u okviru programa Gostujući predavači – projekat sa kolegama iz Norveške, Italije i Srbije, iz oblasti multidisciplinarne dijagnostike – molekularne medicine, a podržan je od Ministarstva nauke. Uz to i kroz bilateralni projekat sa Srbijom, kao osnov za planiranje i programiranje fizičke aktivnosti.

“O kvalitetu naučnoistraživačkog rada na Medicinskom fakultetu i završenih projektnih aktivnosti govori i ukupno 379 naučnih radova objavljenih u SCI/SCIE i SCOPUS bazama, kao i brojna učešća na međunarodnim kongresima”, zaključuje profesorka Bošković.

Izvor: UCG