Nevladina organizacija (NVO) “Matica Banjani” juče je održala info dan o projektu “Unapređenje poloprivrede, poboljšanje uslova kvaliteta života u seoskim i prigradskim naseljima”, koji je podržan na konkursu za sufinansiranje projekta nevladinih organizacija u Opštini Nikšič za 2015. godinu.

Predstavljena je savremena oprema za razvoj pčelarstva u Banjanima i okolini, koja je nabavljena od sredstava odobrenih na Konkursu.

Direktor te organizacije, Radomir Pejović, poručio je da je glavni cilj projekta da se pokrene mini linija za proizvodnju pogača neophodnih za prihranu pčelinjih društava.

Članovi ove nevladine organizacije iskoristili su priliku da Dnevnom centru u Nikšiću doniraju svoje proizvode.

M.M.