Prvaci OŠ “Ratko Žarić” u četvrtak, 21.oktobra, organizovali su maskenbal.
Nakon defilea gradom, u školskom dvorištu je upriličena zabava.