Opština Nikšić poziva zainteresovane lokalne proizvođače rukotvorina, suvenira, umjetnina kao i proizvođača slatkog asortimana da se prijave za:
Korišćenje drvenih kućica na platou ispred Robne kuće u periodu od 01.11.2021.godine do 10.12.2021.godine
“Na ovaj način želimo dati mogućnost malim proizvođačima sa teriotorije opštine Nikšić da besplatno reklamiraju sopstvene proizvode u 12 drvenih kućica za koje se neće plaćati zakupnina”, navodi se na sajtu Opštine.
Raspored korišćenja kućica tokom predviđenog vremenskog perioda odrediće se u zavisnosti od broja pristiglih prijava.
Odabir izlagača biće uslovljen kvalitetom proizvoda, inovativnošću i kreativnošću, kao i podjednakom zastupljenošću istih.
Rok za podnošenje prijava traje do 01.11.2021.godine u 15:00h.
Prijava se može predati u zgradi Opštine, Sekretarijat za finansije razvoj i preduzetništvo, IV sprat kancelarija br. 3, ili putem e-mail adrese gordana.tomović@niksic.me. Kontakt osoba: Gordana Čolaković 040/213-146