Prof. dr Marijan Premović, prodekan za nauku i međunarodnu saradnju i vanredni profesor na Filozofskom fakultetu, dobitnik je Priznanja koje dodjeljuje UCG za doprinos u oblasti naučnoistraživačkog i stručnog rada. On je istakao da ova nagrada za njega predstavlja potvrdu puno uloženog truda i vremena i zahvalio se kolegama na podršci.

Tokom 2021. godine objavio je četiri rada u časopisima koji su indeksirani na WoS listi. Tri rada publikovana su u časopisima koji se nalaze u 25% najbolje rangiranih časopisa na SSCI listi, od kojih je na dva rada samostalni autor. Objavio je jedan samostalni rad u kategoriji Q2 (A&HCI), koautor je jednog rada na SCOPUSU, kao i jednog rada u zborniku radova. Govoreći o uspješnim rezultatima, profesor Premović ističe da je učestvovao na trećem međunarodnom simpozijumu Mehmet Akif Ersoy, krajem oktobra 2021. u Burduru (Turska).
Prodekan Premović posebno ističe važnost poziva od strane brojnih kolega iz regiona i svijeta za saradnju. Tokom ove godine bio je angažovan kao gostujući profesor na Filozofskom fakultetu u Tuzli, član komisije za odbranu jedne doktorske disertacije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, član komisije za pisanje izvještaja za izbor u akademsko zvanje na Filozofskom fakultetu u Mariboru, kao i član Naučnog odbora jedne konferencije u Turskoj.
Od uspjeha u 2021. godini profesor izdvaja da je izabran za člana uredništva u vodećem međunarodnom časopisu „Hiperoboreea“.
Nagrađeni profesor je učestvovao u nekoliko međunarodnih projekata u 2021. godini, kao i u jednom bilateralnom naučnom projektu.
Za naredni period Premović planira da nastavi sa istraživačkim radom, a najavljuje i realizaciju novih projekata.