Vlada je na današnjoj sjednici dala saglasnost na Predlog plana rada i Predlog finansijskog plana “Monte puta“ d.o.o. Podgorica za 2022. godinu, kojim je predviđeno da to preduzeće preuzme poslove upravljanja autoputem Bar-Boljare, prioritetnom dionicom Smokovac-Mateševo.

To preduzeće će, prema predlogu, imati obavezu da upravlja sistemom za detekciju incidenata, protivpožarnom opremom, ventilacijom, video nadzorom, promjenljivom saobraćajnom signalizacijom i ostalom opremom, kao i monitoringom saobraćaja koji su objedinjeni u upravljačkom sistemu. U obavezi im je i organizovanje naplate putarine sa održavanjem opreme i softvera za naplatu putarine, kao i poslovi na organizaciji održavanja tunela “Sozina” i prilaznih saobraćajnica.
“Plan rada za 2022. godinu je finansijski održiv, tako da planirani prihodi omogućavaju pouzdano i redovno finansiranje programskih obaveza. Model, uslovi i troškovi finansiranja Plana su precizno definisani Finansijskim planom za 2022. godinu kojim su utvrđeni izvori finasiranja, struktura prihoda i rashodi poslovanja, vodeći računa o efikasnom korišćenju svih resursa, očuvanju likvidnosti i planiranju pozitivnog poslovnog rezultata u 2022. godini u iznosu 95.652 eura”, navodi se u saopštenju Vlade.
Vlada je dala saglasnost na Predlog odluke o odobrenju direktnog dugoročnog kredita Elektroprivredi Crne Gore AD Nikšić.
Odbor direktora Investiciono-razvojnog fonda je utvrdio Predlog odluke u cilju finansiranja projekta “Solari 3000+“ i “Solari 500“+ za pravna lica (mali proizvodni pogoni i javne ustanove) koje podrazumijeva posredovanje u finansiranju, nabavci i puštanju u rad fotonaponskih sistema kod domaćinstava i poslovnih subjekata u Crnoj Gori.
“Odlukom IRF odobrava Elektroprivredi kredit u iznosu od 30 miliona, na period otplate od 96 mjeseci i grace periodom od 24 mjeseca, uz kamatnu stopu od 1,6 odsto na godišnjem nivou”, naglašavaju u saopštenju.
Usvojen je i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim materijama sa Izvještajem o sprovedenoj javnoj raspravi. Nakon sprovođenja detaljne analize došlo se do zaključka da se stepen bezbjednosti prilikom rukovanja eksplozivnim materijama mora podići na veći nivo. Kako dodaju, iz tog razloga se pristupilo izmjenama postojećeg zakonskog okvira kojima je predviđena zabrana prodaje i upotrebe eksplozivne materije – pirotehničkog sredstva razreda F2.
Donijeta je Uredba o izmjeni Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje visine doživotne mjesečne naknade, stipendije, premije, sportske invalidnine, nagrade za sportistu godine i zaslužnog sportskog radnika.
“Uredba je usaglašena u pogledu utvrđivanja doživotne mjesečne naknade za sportistu koji je ostvario rezultat na jedinom zvaničnom svjetskom ili evropskom seniorskom prvenstvu u sportskoj disciplini koja je bila ili jeste na programu Olimpijskih igara, odnosno Paraolimpijskih igara, odnosno ako je izabran za sportistu godine iz člana 77 ovog zakona ili u izboru udruženja sportskih novinara, a postao je svjetski ili evropski prvak, ili osvajač medalje na svjetskom ili evropskom seniorskom prvenstvu. Takođe, izmjenom odgovarajućih odredaba jasno su razgraničene nadležnosti između Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta i Uprave za sport i mlade”, navode u saopštenju.
Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2022. godini.
“Odlukom je za tu svrhu u ovoj godini utvrđen iznos od 0,3% tekućeg godišnjeg budžeta, odnosno 3.030.000 eura, koji je raspoređen na budžetske pozicije resornih organa državne uprave. Za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite lica sa invaliditetom je obezbijeđen i raspoređen na odgovarajuće budžetske pozicije iznos od 0,1% tekućeg godišnjeg budžeta, odnosno 1.010.000 eura. Donošenjem ove Odluke stvoreni su uslovi da nadležni organi objave javne konkurse za raspodjelu sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija i sprovedu odabir predstavnika nevladinih organizacija u skladu sa Zakonom”, objašnjavaju u saopštenju.
Vlada je dala saglasnost za nadogradnju četvrtog sprata objekta u kom se nalazi Biotehnički fakultet koji će se koristiti za prostorije buduće Nacionalne referentne fitosanitarne laboratorije i za kancelarije Biotehničkog fakulteta.
“Kako bi Crna Gora ispunila mjerila za zatvaranje pregovora u Poglavlju 12 dužna je, pored ostalih obaveza u ovom izuzetno zahtjevnom i kompleksnom poglavlju, obezbijedi u funkcionisanje Nacionalne referentne fitosanitarne laboratorije. Izgradnja, opremanje i akreditacija Nacionalne referentne fitosanitarne laboratorije biće finansirana iz sredstava Drugog Projekta institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrede Crne Gore (MIDAS 2), u iznosu od 1,3 miliona eura”, naglašavaju u Vladi.
Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja.
Donijeta je Odluka o obrazovanju i sastavu Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, na čijem čelu je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Aleksandar Stijović. Zadatak Komisije je da, na osnovu izvještaja opštinskih komisija za procjenu šteta na teritoriji Crne Gore i pojedinačnih zahtjeva, utvrdi odgovarajuću naknadu za nastalu štetu i preduzimanje drugih aktivnosti u cilju sanacije posljedica od nastalih šteta.