Studentkinja Prirodno-matematičkog fakulteta, studijskog programa Matematika i računarske nauke, Marija Došljak (9.98) dobitnica je Plakete za završene studije sa najboljim uspjehom za oblast tehničkih, prirodno-matematičkih i medicinskih nauka Univerziteta Crne Gore. Ona konstatuje da je svaki uspjeh posljedica rada te je u tom smjeru i nastavila tako što je upisala master studije na Prirodno-matematičkom fakultetu.

“Nagrada je pokazatelj da naš rad nije ostao nezapažen. Ali pored rada, svakako su važni i ljudi kojima smo svakodnevno okruženi, oni nas pokreću i motivišu da budemo bolji”, dodala je nagrađena studentkinja.

Sve ispite predviđene nastavnim planom i programom Marija je položila u roku i ostvarila uspjeh u toku studija sa prosječnom osjenom 9,98, što je najbolje preporučilo za dodjelu nagrade – Plaketa Univerziteta Crne Gore, nagrade za završene studije sa najboljim uspjehom.

Kao najboljem studentu Prirodno-matematičkog fakulteta UCG, za ostvareni uspjeh tokom studija, za studijsku 2020/2021. godinu, takođe joj je uručena nagrada Univerziteta Crne Gore.

Budućim kolegama želim da poruči “da iz studija pokušaju da izvuču najbolje i uživaju u čitavom procesu koliko je to moguće, ali i da učenjem danas grade sebi bolju budućnost”.

Rektor prof. dr Vladimir Božović uručio je Mariji Plaketu u okviru obilježavanja Dana Univerziteta Crne Gore.