Krajnji rezultat godišnjeg finansijskog poslovanja Lutrije Crne Gore u 2019. godini je negativan i iskazan je u finansijskom gubitku 297.815 eura. Preduzeće redovno ispunjava sve obaveze iz obavljanja djelatnosti, nema kreditnih aranžmana kod poslovnih banaka, nema dugovanja prema državi, zaposlenima, dobavljačima, niti po bilo kom drugom osnovu, saopšteno je danas na redovnoj skupštini akcionara u Podgorici.

 
Kako ističu u Lutriji, Skupština akcionara je donijela i Odluku o usvajanju izvještaja nezavisnog revizora za 2019. godinu.
“U njemu je konstatovano da svi finansijski iskazi prikazuju istinito i objektivno finansijski položaj društva na 31. decembar 2019. godine, njegovu finansijsku uspješnosti, tokove gotovine, po svim materijalno zanačajnim pitanjima u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i Međunarodnim računovodstvenim standardima”, navode.
Donijeta je Odluka o razrješenju i izboru novih članova Odbora direktora.
“Za članove Odbora direktora izabrani su Blagota Mitrić, Zoran Todorović i Sava Grbović“, kazali su iz Lutrije.
Skupština je donijela i Odluku o izboru nezavisnog revizora za 2020. godinu, shodno Zakonu o privrednim društvima.
“Za revizora Društva u narednih 12 mjeseci Skupština je izabrala revizorsku kuću Racio- Mont” iz Kolašina”, naglasili su.
Kako dodaju, donijeta je i Odluka o izboru tročlanog revizorskog odbora čiji je osnovni zadatak da prati postupak finansijskog izvještavanja, prati efektivnost interne kontrole i interne revizije, te da prati zakonom propisanu reviziju godišnjih i konsolidovanih finansijskih iskaza.
Naglašavaju da su uspješnim rukovođenjem menadžmentskih struktura i zaposlenih u Društvu ostvarili osnovna načela poslovne politike, visoki stepen društvene odgovornosti kroz socio-humanitarno djelovanje i društveno korisno poslovanje, kao i najveći stepen poštovanja fiskalne discipline, što je konstatovano kontinuiranim prisustvom Lutrije na bijeloj listi poreskih obveznika, gdje je svrstavana među pravne subjekte koji se dosljedno drže poštovanja zakonskih propisa, ugovornih obaveza i fiskalne discipline.
“Usvojeni su plan i strategija cjelokupnog razvoja, razvoja postojećih djelatnosti proizvodnje i emitovanja televizijskog programa i priređivanja igara na sreću kao djelatnosti od javnog interesa i sistema koji su propisani važećim zakonskim propisima, kao i unaprjeđenjem Društva u narednom periodu, proširenjem obavljanja djelatnosti, prevashodno kroz djelatnosti srodnih postojećim, bazirajući se posebno na oblasti iz turizma kao industrijske grane, kao i pronalaženja strateških partnera i investitora u oblasti djelatnosti igara na sreću, kao i uspostavljanja novih tehnologija, principa i rekvizita, a koji za cilj imaju povećanje i ostvarivanje prihoda od osnovne djelatnosti ovog akcionarskog društva”, dodaju u Lutriji.
Grbović ponovo na čelu Odbora direktora
Na konstitutivnoj sjednici Odbora direktora koja je održana nakon redovne sjednice akcionara usvojen je poslovnik o radu Odbora direktora.
“Takođe, Odbor direktora je donio jednoglasnu odluku da se za predsjednika Odbora direktora Lutrije Crne Gore Podgorica ponovo izabere Sava Grbović, većinski vlasnik akcionarskog kapitala Društva”, zaključuje se u saopštenju.
Izvor: CdM