NATO Divizija za investiranje u odbranu predložila je uspostavljanje NATO centra za obuku pilota u Evropi, a Vazduhoplovstvo Vojske Crne Gore spremno je da svoje kapacitete za obuku pilota helikoptera ponudi drugim članicama NATO-a ili partnerskim zemljama.

To je navedeno u Informaciji o potpisivanju namjere o uspostavljanju NATO centra za obuku pilota.

Ministar odbrane Predrag Bošković potpisao je juče Pismo namjere sastanku NATO ministara odbrane, što znači da je Crna Gora zvanično potvrdila spremnost da bude dio ove mreže.

U dokumentu koji je Vlada objavila navodi se je u cilju efikasnijeg korišćenja postojećih kapaciteta za obuku pilota vazduhoplovnih snaga članica Sjeverno atlantskog saveza (NATO), NATO Divizija za investiranje u odbranu je predložila uspostavljanje mreže NATO centara za obuku pilota u Evropi (NATO Flight Training in Europe – NFTE).

– Povezivanjem nacionalnih i multinacionalnih centara za obuku pilota u jedinstvenu mrežu unaprijedila bi se interoperabilnost i smanjili troškovi obuka za pilote aviona i helikoptera, kao i troškovi obuka za upravljanje bespilotnim letjelicama. Obuke bi se sprovodile širom Evrope, u centrima koje ponude države koje su iskazale interes za uspostavljanje mreže NATO centara za obuku pilota u Evropi – navodi se u dokumentu.

Do sada je jedanaest članica NATO, pisanim putem potvrdilo NATO Diviziji za investiranje u odbranu spremnost da se uključi u mrežu NATO centara za obuku pilota u Evropi. Ovoj mreži se naknadno mogu pridružiti druge članice NATO-a i partnerske države, uz saglasnost država potpisnica Pisma namjere.

Uspostavljanje mreže NATO centara za obuku pilota u Evropi je predviđeno u dva koraka. Prvi korak je potpisivanje Pisma namjere od strane država zainteresovanih da učestvuju u uspostavljanju ove mreže NATO centara. Potpisivanje Pisma namjere ne stvara finansijske obaveze i svaka potpisnica Pisma ima mogućnost da odustane od učešća u uspostavljanju mreže, bez obzira na razlog, sve do potpisivanja pravnog akta kojim će biti uređena njihova prava i obaveze.

Drugi korak podrazumijeva usaglašavanje pravnog okvira za funkcionisanje mreže i potpisivanje pravnog akta, kojim bi se precizno definisale pravne i finansijske obaveze potpisnica.

– S obzirom da Vazduhoplovstvo Vojske Crne Gore može ponuditi svoje kapacitete za obuku pilota helikoptera drugim članicama NATO-a ili partnerskim državama, kao i da prepoznaje benefite upućivanja svog kadra u centre za obuku drugih zemalja članica NATO-a, Ministarstvo odbrane smatra cjelishodnim da podrži uspostavljanje mreže NATO centara za obuku pilota u Evropi – navodi se u Vladinom dokumentu.

Izvor: Pobjeda