Vršiteljka dužnosti izvršnog direktora Aerodroma Crne Gore, Ana Lončarević, podnijela je ostavku na tu funkciju, potvrđeno je Vijestima u državnoj kompaniji.

Ona je na tu poziciju došla kao nestranačka ličnost.
Lončarević je navela da ostavku podnosi zbog nepremostivih razlika sa nadležnima oko načina i organizacije poslovanja Aerodroma.
“Funkciju v.d. izvršne direktorice kompanije, kao nestranačka ličnost, prihvatila sam u najtežem mogućem trenutku za crnogorske aerodrome od njihovog osnivanja. Razlog ovakvog mog postupanja bio je isključivo moja želja da sve svoje profesionalno znanje i reference stavim u službu rješavanja teškog stanja u kom se nalazi naša kompanija”, navodi se u ostavci.
Ona je kazala da je smatrala da će u tom svom naumu imati nesebičnu pomoć organa upravljanja, kao i nadležnih iz resornog ministarstva. Nasuprot tome, sem izostanka prethodno tretirane podrške, Lončarević je saopštila da su postale upitne i njene zakonom određene nadležnosti.
“Na svim dosadašnjim sastancima sa predstavnicima organa upravljanja preduzeća, resornog ministarstva i predstavnika Vlade kao osnivača, pokušala sam da objasnim svoje viđenje prioriteta u poslovanju, kao i značaj kompanije na kompletnu turističku privredu”, rekla je Lončarević.
Ona je navela da je ukazivala i na nepobitnu činjenicu da Aerodromi Crne Gore imaju pravo na naplatu 9,4 miliona eura potraživanja od države, po pravosnažnoj i izvršnoj presudi Privrednog suda, koja se odnosi na dug Montenegro Airlinesa (MA), shodno Zakonu o ulaganju i konsolidacij. Ukupan dug prema Aerodromima je 17 miliona.
“Iz odluka nadležnog suda nesporno proizilazi da je potraživanje izvršnog povjerioca u iznosu od 9,4 miliona eura u postupku preneseno na državu Crnu Goru, zaključkom javnog izvršitelja o prenosu potraživanja od 22. januara”, precizirala je Lončarević.
Ona je dodala da, s tim u vezi, ne smatra opravdanim predloge nadležnih da je jedino rješenje izlaska iz aktuelne finansijske situacije kreditno zaduživanje Aerodroma, pogotovo u trenutku kada je izvjesno da su nadležne sudske instance riješile prethodno navedeno potraživanje u njihovu korist.
“Naročito ne smatram opravdanim kreditno zaduženje uz državne garancije, uz obavezu Aerodroma da daju popuste na svoje usluge avio-kompanijama, a šta je takođe bio jedan od predloga nadležnih. Ovakav predlog osim što je u suprotnosti sa EU regulativom, nelogičan je sa aspekta svjesnog umanjenja prihoda kompanije iz kojih servisira kreditno zaduženje, kao i sve druge obaveze”, objasnila je Lončarević.
Aerodromi od početka pandemije nijesu bili korisnici bilo kakve finansijske pomoći, budući da nijesu prepoznati kao kompanija koja obavlja djelatnost čije je poslovanje ugroženo koronakrizom.
Lončarević smatra da je to nedopustivo s obzirom na to da je u pitanju djelatnost čije je poslovanje najugroženije posljedicama pandemije, što je prepoznato i svuda u svijetu.
“Mnoge evropske države odobravaju čak do 30 odsto državne pomoći aerodromima za pokrivanje fiksnih troškova. Svi prethodno navedeni problemi dobijaju na posebnom značaju imajući u vidu aktuelni trenutak, da smo na pragu ljetnje turističke sezone, a da još nemamo jasnu i konkretnu usaglašenu strategiju u rješavanju ovako ozbiljnih pitanja”, kazala je Lončarević.
Ona je rekla i da joj njen profesionalni i lični integritet ne dozvoljavaju da prihvat gruba kršenja zakonskih ovlašćenja koja jasno precizira Zakon o privrednim društvima.
“Kada sam prihvatila predlog za imenovanje, dobila sam garancije da ću u funkciji organizovanja svog posla i što efikasnijem rukovođenju kompanijom, u skladu sa dugogodišnjim iskustvom u firmi, biti najpozvanija da formiram svoj tim. Međutim, nasuprot tome, dobili smo već pripremljena kadrovska rješenja od resornog ministarstva, a što je za mene takođe neprihvatljivo”, navela je Lončarević.
To naročito, kako je kazala, imajući u vidu da je između ostalog, predlog resornog ministarstva da njeni najbliži saradnici budu ljudi koji su u menadžmentu od osnivanja preduzeća.
“To je već samo po sebi kontradiktorno, posebno u odnosu na činjenicu da su ljudi koji su predloženi da budu novi menadžment upravo oni koji su od osnivanja bili na najvišim i najodgovornijim pozicijama u kompaniji. Prema tome, rezultati preduzeća koje osporava Ministarstvo kapitalnih investicija su i njihovi”, poručila je Lončarević.
Ona je kazala da je, zbog dijametralno različitog pristupa u vođenju poslovne politike i rješavanju aktuelnih problema Aerodroma, nepostojanja jasnog koncepta daljeg razvoja kompanije i miješanja u nadležnosti i kadrovsku politiku, odlučila da relaksira Odbor direktora i resorno ministarstvo svog učešća u tim procesima podnošenjem ostavke.
Izvor: RTCG