Pandemija koja traje već više od godinu dana znatno otežava ženama koje preživljavaju nasilje da se izbore i izađu iz nasilnog odnosa. Zbog činjenice da sve žene u Crnoj Gori nisu u mogućnosti da napuste svoje domove i obrate nam se za pomoć u kancelariji, uspješno smo sprovodile aktivnost pružanja naših usluga online od septembra 2020. godine, uz podršku Ambasade SAD, saopšteno je iz Sigurne ženske kuće.

“Odnosno, omogućile smo ženama da nam se jave putem video poziva i na taj način im je pružana besplatna psihosocijalna i pravna pomoć, kao i radionice joge i grupe samopomoći. Više od 200 žena je dobilo neku vrstu pomoći na ovaj način”, navode u saopštenju.
Iz SŽK prenijeli su neke od utisaka i komentara žena koje su prisustvovale radionicama.
“Meni mnogo znači što znam da me neko razumije i da me ne osuđuje… Svi oko mene mi kažu što ne odem, a ne razumiju da to nije lako”, “Kad čujem druge nekako mi bude lakše, onako mi se činilo da se samo meni ovo dešava…”, “Voljela bih da ovo što se meni dešavalo i kako sam se izborila prenesem drugim ženama, možda će moje iskustvo nekoga ohrabriti”, “Nekada svoje intimne stvari lakše podijelite sa nekim koga ne poznajete, a naročito ako ste u istoj situaciji…”, “Osjećam se kao da pripadam ovoj grupi i da ste mi prijateljice”, “Niko mi nije pomogao kao vi””,navode u saopštenju.
Ističu da mnoge od žrtava nasilja navode da je najčešći oblik zapravo psihičko nasilje kao posljedica covid lockdown-a.
“Žene koje su nas kontaktirale putem online platformi su prolazile kroz sve oblike nasilja, ali možemo primijetiti da su najčešće trpjele psihičko nasilje usled mjera zatvaranja i provođenja više vremena u domovima sa nasilnicima. Žene su navodile da su u toku pandemije bile izbacivane iz kuće ili im je nasilnik prijetio da će ih izbaciti, što je dodatno produbljivalo osjećaj straha i neizvjesnosti”, sugerišu iz SŽK.
Važno je, naglašavaju, da žene koje razmišljaju da nas pozovu znaju da je razgovor anoniman i povjerljiv, te da se odvija u posebnoj prostoriji za online savjetovanje.
“Kao dio aktuelne podrške Vlade SAD Crnoj Gori tokom pandemije, osnovali smo Fond za odgovor na COVID-19 za finansiranje projekata koji pomažu u rješavanju sekundarnih efekata pandemije na Crnu Goru. Ambasadina komisija za evaluaciju primila je veliki broj sadržajnih i inovativnih predloga projekata. Sigurna ženska kuća (SZK) bila je jedna od pet organizacija koje su odabrane za finansiranje. Vrlo sam impresionirana rezultatima koje je Sigurna ženska kuća uspjela da postigne tokom implementacije projekta, u veoma teškim okolnostima, i ponosna sam što je Ambasada bila u mogućnosti da podrži ovako vrijedan projekat”, poručila je ambasadorka Džudi Rajzing Rajnke.
Takođe, Rajnke je dodala da je pandemija covid-19 doprinijela povećanju nasilja u porodici, te da ovaj problem zahtijeva reakciju od svih.
“Nasilje nad ženama, posebno nasilje u porodici, značajno se povećalo tokom pandemije COVID-19. Prevencija i odgovor na nasilje nad ženama i djevojkama zahtijevaju djelovanje svih nas – vlade, pojedinaca, vjerskih vođa, privatnog sektora i civilnog društva. Moramo prekinuti tišinu, uključiti muškarce u rasprave o rodno zasnovanom nasilju i osnažiti žrtve da podijele svoje priče. Samo zalaganjem i podizanjem svijesti na ovu temu možemo spriječiti nekažnjavanje počinilaca i osnažiti buduće generacije da se oslobode tradicionalnih, štetnih obrazaca ponašanja”, dodala je ambasadorka.
Iz Sigurne ženske kuče ohrabruju sve žene i djevojke u Crnoj Gori da se obrate za pomoć i podršku koja im je sada dostupna i putem online platformi.
“Projekat “Za život bez nasilja uz pomoć online platformi” je finansiran od strane Ambasade SAD u Podgorici kroz Fond za odgovor na Covid-19 “, zaključuju u saopštenju.