Bolnica Berane

Preko pedeset ljekara iz Berana potpisalo je kratko obraćanje javnosti u kojem se pridružuju i izražavaju otvorenu podršku ljekarima iz Nikšića koji su se našli na udaru vlasti zbog izražavanja ličnih uvjerenja i stavova i učešća na litijama.

“Mi, dolje potpisani ljekari iz Berana, u potpunosti podržavamo stavove kolega iz Nikšića. Svjesni odgovornosti posla, koji časno i savjesno obavljamo, poštujujemo naredbe NКT-a i Etički kodeks Ljekarske komore Crne Gore. Ipak, kao građani Crne Gore, imamo Ustavom zagarantovano pravo na slobodu vjeroispovjesti i pravo da zauzmemo stav o aktuelnoj situaciji u kojoj se našla Mitropolija crnogosko-primorska sa ostalim eparhijama u Crnoj Gori”, zaključuje se u obraćanju beranskih ljekara.

Na spisku se nalaze:

Dr sci. Milovan Živković, infektolog, Dr Milorad Magdelinić, hirurg, Dr Radovan Asanović, ginekolog, Dr Batrić Babović, internista – nefrolog, Dr Nataša Belada – Babović, internista – kardiolog, Dr Dragan Šarić, hirurg, Dr Slavica Кnežević, specijalista medicine rada, Dr Vukosav Joksimović, fizijatar, Dr Rajko Кarličić, ginekolog, Dr sci. Milan Stojanović, radiolog, Dr Nikola Vučetić, hirurg, Dr Jelena Obadović, radiolog, Dr Nikodin Radenović, internista, Dr Danka Radenović, specijalizant klinićke biohemije, Dr Dimitrije Rovčanin, internista, Dr Jovan Bubanja, internista, Dr Budimir Ivanović, transfuziolog, Dr Pavle Zonjić, anesteziolog, Dr Jelena Zonjić, transfuziolog, Dr Ivana Saičić, radiolog, Dr Goran Radenović, stomatolog, Dr Jugoslav Račić, ginekolog, Dr Miloš Dedović, stomatolog, Dr Bojan Кomatina, stomatolog, Dr Spasenija Đukić, pneumoftiziolog, Dr Julijana Zečević, specijalista porodične medicine, Dr Sanja Кovačević, specijalista urgentne medicine, Dr Vesna Đukić, pedijatar, Dr Aleksandar Lutovac, ljekar opšte prakse, Dr Mara Кastratović, ljekar opšte prakse, Dr Jelena Banjac, ljekar opšte prakse, Dr Suzana Savović, pedijatar, Dr Zorica Babić, pedijatar, Dr Anđela Đukić, ljekar opšte prakse, Dr Vlado Đukić, stomatolog, Dr Željko Božović, stomatolog, Dr Marko Stojanović, stomatolog, Dr Dražen Bojović, specijalizant ortopedije vilice, Dr Dejan Bojović, stomatolog, Dr Aleksandar Ćorović, stomatolog, Dr Predrag Ćorović, stomatolog, Dr Slavica Todorović, stomatolog, Dr Danijela Drpljanin, stomatolog, Dr Veselinka Кnežević, stomatolog, Dr Ivana Živković, stomatolog, Dr Valentina Vujović, stomatolog. Dr Gorica Lekić, stomatolog, Dr Milica Bogavac, stomatolog, Dr Saška Maslovarić, stomatolog, Dr Dubravka Vojvodić, stomatolog, Dr Danijel Radojević, stomatolog, Dr Snežana Radojević, stomatolog, Dr Branislav Vešović, stomatolog i Dr Danka Ralević, stomatolog.

Izvor: Vijesti