Juče je u župskoj biblioteci koja se nalazi u OŠ ,,Dušan Bojović” održano predavanje na temu ,,Odjevni predmeti od vune istorijat i savremeni aspekti upotrebe”. Ovaj događaj se organizovao u sklopu projekta ,,Zeleni put” koji finansira Evropska unija, a sufinansira Ministarstvo javne uprave Crne Gore u okviru projekta FORS Montenegra Green economy for advanced region.

Predavač je bila Zorica Baltić Ivanović, u čijim umjetničkim djelima je vuna jedan od resursa kojom se stvaraju vrlo vrijedne slike i predmeti. Zainteresovanost župskih žena na radionici je bila evidentna. Neki sasvim novi pogled na vunu kao resurs u umjetnosti i modi u odnosu na onaj tradicionalni bio je prilika da se čuje nešto korisno. Zorica Ivanović je kroz praktične primjere pokazala koliko vuna može biti značajna u odnosu na sadašnje stanje kada se baca većinom u prirodu.

Na kraju predavanja uslijedio je razgovor učesnica o budućim koracima na formiranju udruženja žena. Generalni zaključak je da je udruženje žena neophodno Župi kako bi razni ručni radovi i prehrambeni proizvodi koje župske žene rade dobili neku novu dimenziju u promovisanju ovog kraja, ali i povećanju dohotka žena sa ovog seoskog područja.
Čini se da je inicijativa NVO Župa u srcu i nastavnica u župskoj školi Zorice Baltić Ivanović i Vesne Radulović da se žene organizuju, sazrela i došla u pravo vrijeme.

Izvor: zupa today