policija

Tokom 2020. godine, Sektor za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije nadležnim državnim tužilaštvima podnio je 181 krivičnu prijavu i dopunu krivične prijave kojima je procesuirano 446 fizičkih i 116 pravnih lica, navodi se u izvještaju Uprave policije.

Ističe se da je podnesenim krivičnim prijavama obuhvaćena materijalna šteta koja se procjenjuje na oko 76 miliona eura koja je znatno veća, za oko 44 miliona eura u odnosu štetu iz 2019. godine, pišu Vikend novine.
“Od ovog iznosa, pričinjena šteta budžetu Crne Gore procjenjuje se na oko 36,4 (2019. godine 16,1 miliona eura), dok šteta za pravna lica iznosi oko 39,6 (2019. godine -15,8 miliona eura), što je u oba slučaja, značajno više u odnosu na štetu iz 2019. godine”, navodi se u izvještaju UP.
Od ukupnog broja podnijetih prijava Specijalnom državnom tužilaštvu, koje je nadležno za gonjenje učinilaca krivičnih djela organizovanog kriminala bez obzira na visinu propisane kazne, visoke korupcije, pranja novca, terorizma i ratnih zločina, podnijeto je 76, a u 2019. godine podnijeto je 39 krivičnih prijava i dopuna krivičnih prijava.
“Ovim prijavama je procesuirano 320 fizičkih i 105 pravnih lica, što je za oko 82 odsto više u odnosu na ukupan broj procesuiranih fizičkih i pravnih lica u 2019. godini”, stoji u izvještaju.
Kako se dodaje, Sektor za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije nastavio je sa započetim aktivnostima iz 2019. godine, kada je formiran kao posebna organizaciona jedinica Uprave policije.
“Iako je 2020. godina bila godina puna izazova uzrokovanih prije svega pandemijom korona virusa, kao i složenom bezbjednosnom situacijom, Sektor za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije ostvario je znatno bolje rezultate u svim oblastima koje su u njegovoj nadležnosti, u odnosu na prethodnu 2019. godinu. Ovi rezultati su ostvareni zahvaljujući profesionalnom radu i vanrednom angažovanju svih organizacionih jedinica Sektora, ali dijelom i saradnji sa drugim organizacionim jedinicama Uprave policije, kao i nadležnim državnim tužilaštvima, Upravom carina, Poreskom upravom, međunarodnim partnerima i dr”, navodi se u izvještaju.
Kako se ističe, najveći bezbjednosni izazov u godini koja je za nama bio je nastavak višegodišnjeg sukoba članova suprotstavljenih organizovanih kriminalnih grupa u Crnoj Gori i izvršenje teških krivičnih djela protiv života i tijela, koja su posljedica njihovih međusobnih sukoba.
“Službenici Sektora u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama Uprave policije, efikasnim aktivnostima rasvijetlili su značajan broj krivičnih djela koja se dovode u vezu sa djelovanjem organizovanih kriminalnih grupa i lica povezanih sa njima 19 teških krivičnih djela protiv života i tijela i pet krivičnih djela djela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine. Od toga broja rasvijetljeno je 11 krivičnih djela sa najvišim stepenom društvene opasnosti koja su posljedica sukoba organizovanih kriminalnih grupa, ili 83 odsto više nego 2019. godine, što je rezultat proaktivnog rada i vanrednog angažovanja svih organizacionih jedinica Sektora u saradnji sa nadležnim tužilaštvima i drugim organizacionim jedinicama Uprave policije”, stoji u izvještaju.
Među ovim djelima je sedam krivičnih djela izvršenih tokom 2020. godine od kojih su dva kvalifikovana kao teško ubistvo, dva kao teško ubistvo u pokušaju, tri kao ubistvo u pokušaju, kao i četiri krivična djela kvalifikovana kao teško ubistvo u pokušaju, koja su ostala nerasvijetljena prethodnih godina.
Kada su u pitanju aktivnosti u oblasti borbe protiv krijumčarenja droga, u saradnji sa međunarodnim partnerima samo u četiri zajedničke međunarodne istrage vođene van teritorije Crne Gore, spriječeno je krijumčarenje i zaplijenjeno oko osam tona kokaina. Tako je u akciji kodnog naziva “Vessel” u Arubi na brodu “Aressa” zaplijenjeno oko 5,7 tona kokaina i lišeni su slobode članovi posade, crnogorski državljani. Zatim, u njemačkoj luci Hamburg na brodu “Budva”, koji plovi pod crnogorskom zastavom, zaplijenjeno je 575 kilograma kokaina. U akciji “Ivy” u Italiji je zaplijenje-no 1.280 kilograma kokaina, a u Sjevernoj Makedoniji oko kilogram kokaina. U akciji “Florida” na Obali Slonovače zaplijenjeno je oko 411 kilograma kokaina, a lišeno slobode sedam lica, pet državljana Obale Slonovače i dva državljanina Republike Slovenije.
Pored ovih aktivnosti, u koordinaciji sa Specijalnim državnim tužilaštvom, sprovođeno je još sedam kriminalističkih istraživanja na međunarodnom nivou, dok je u saradnji sa Specijalnim državnim tužilaštvom i Višim državnim tužilaštvom sprovođeno 10 istraživanja na nacionalnom nivou.
“Realizacijom jednog broja ovih istraživanja, tokom 2020. godine spriječeno je krijumčarenje i zaplijenjeno ukupno 10 tona i 683 kilograma opojne droge u čijoj je zapljeni učestvovao Sektor, što je višestruko više od cjelokupne količine zaplijenjene opojne droge na nivou Uprave policije u 2019. godini (2,4 tone)”, navodi se u izvještaju.
Dodaje se da je u Crnoj Gori spriječeno krijumčarenje i zaplijenjeno 2.637 kilograma marihuane u akcijama kodnih naziva “Terminal” u saradnji sa policijom Republike Albanije, “Panter” i “Zamka”, kao i 12 kilograma heroina koji je zaplijenjen u saradnji sa policijom Sjeverne Makedonije.