Predsjednik Opštine Nikšić, Marko Kovačević prisustvovao je svečanoj ceremoniji obilježavanja 110. godišnjice Bregalničke bitke u organizaciji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, a na poziv ministra Nikole Selakovića.

“Bregalnička bitka desila se 30. juna na rijeci Bregalnici, kada je Bugarska, nezadovoljna ishodom Prvog balkanskog rata, napala srpsku vojsku iznenada i bez objave rata, čime je započet Drugi balkanski rat.

Bregalnička bitka završena je trijumfom srpske vojske 9. jula, nakon čega je potpisan mirovni ugovor u Bukureštu.

U borbama je učestvovao i Dečanski odred Vojske Kraljevine Crne Gore, koji je brojao preko 12.000 vojnika, predvođen serdarom Jankom Vukotićem, docnijim pobjednikom sa Mojkovca. Odred je na početku bitke bio raspoređen u okviru 1. armije Vojske Kraljevine Srbije, kojom je komandovao regent Aleksandar Karađorđević.

Slava i hvala herojima sa Bregalnice!”, napisao je predsjednik Kovačević.