Od 1. januara naredne godine, majke troje i više djece koje imaju 25, odnosno 15 godina radnog staža, podnosiće zahtjeve za primanje doživotne mjesečne naknade. Majke troje i više djece će prilikom dostavljanja dokumenata biti u obavezi da predaju izvode iz matične knjige rođenih djece, potvrdu o radnom stažu ili potvrdu o evidenciji na birou Zavoda za zapošljavanje, kao i dokaz da nisu ostvarile pravo na penziju.

Naknadu će primati i nezaposlene majke koje su na evidenciji Zavoda za zapošljavanje najmanje 15 godina, te roditelji i njegovatelji osoba sa invaliditetom primaće doživotnu mjesečnu naknadu.

Ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević je istakla da su Zakonom o dopunama zakona o dječjoj i socijalnoj zaštiti propisana dva nova prava.

„Pravo na naknadu roditelju ili staratelju lica koje je korisnik lične invalidnine, kao i pravo na naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece“, istakla je Kovačević, prenosi Anadolija.

Naknadu roditelju ili staratelju može ostvariti jedan od roditelja ili staratelja koje brine o navedenom licu. Visina naknade biće 193 eura.