Predsjednik Opštine Nikšić Marko Kovačević danas je u svom kabinetu upriličio prijem za delegaciju koja ga je upoznala sa koracima realizacije projekta koji se odnosi na rad sa djecom i omladinom sa poremećajima iz autističnog spektra.

Tom prilikom, ekspertkinja sa velikim praktičnim iskustvom na međunarodnom planu, takođe angažovana i na polju obuke i supervizije ABA (primjena analize ponašanja), predstavnica danske Fondacije „Margit Nielsens“ Anastasija Bang ukazala je da bi u narednom periodu pružila svu neophodnu podršku za izradu projekta koji se odnosi na Centar za autizam u Nikšiću.

Centar za autizam je projekat koji predsjednik Kovačević sa svojim timom saradnika od početka mandata ističe kao jedan od najvažnijih na polju dječje i socijalne zaštite, te je u tom smjeru u prethodnom periodu obavio veliki broj sastanaka sa predstavnicima resornih ministarstava.

Predsjednik Kovačević je istakao da bi projekat izgradnje Centra za autizam, koji bi u krajnjoj instanci imao regionalni karakter, mogao početi već u ovoj godini, nakon što se riješe imovinsko-pravna pitanja na lokaciji stare škole u Ozrinićima, te da će svaka inicijativa koja se odnosi na pomoć vulnerabilnim socijalnim grupama naići na bezrezervnu podršku od strane lokalne samouprave i njega lično.

Sastanku su prisustvovali savjetnik predsjednika Opštine Vojin Striković, direktor Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Radovan Dragnić, psiholog Dnevnog centra Radovan Pejović i Danilo Radonjić.