Kovač: Kriminal se više neće isplatiti Ministar pravde Marko Kovač, ocijenio je da zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću, predstavlja snažnu poruku države da se kriminal više neće isplatiti i da će imovina koja je nezakonito stečena biti vraćena pod njeno okrilje. On je kazao da je taj zakon jedna od najvećih poluga u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

“On će omogućiti da se u punom smislu ostvari ekonomska i društvena funkcija imovine ili njene zaštite kroz oduzimanje imovine stečene kriminalnom djelatnošću”, rekao je Kovač uoči regionalne konferencija “Efektivno oduzimanje imovine stečene kriminalnom djelatnošću u skladu sa evropskim standardima”.
Regionalnu konferenciju organizuju Ministarstvo pravde Crne Gore, AIRE centar i Regionalna antikorupcijska inicijativa, uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.
On smatra da ovaj zakon nadilazi formalno pravni domen i predstavlja snažnu poruku države da se kriminal više neće ispaltiti i da će sva imovina koja je nezakonito stečena biti vraćena pod njeno okrilje.
“Moramo se kao društvo na najodlučniji način opredijeliti za borbu protiv svih pošatsi modernog doba”, rekao je Kovač.
On je naveo da je bilo potrebno da se izmijeni postojeći Zakon, imajući u vidu da dosadašnji modeli i instrumenti nijesu na pravi način dali odgovor na oduzimanje imovinske koristi.
“Novi model biće zasnovan na mogućnosti da se postupak oduzimanja imovine stečene kriminalnom djelatnošću pokrene kada se potvrdi optužnica iz oblasti rada Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) u krivičnim djelima za koja je ono nadležno i kada imovinska korist prelazi 50 hiljada EUR”, kazao je Kovač,.
Na pitanje da prokomentariše to što je “Ministarstvo pravde dobilo najgoru ocjenu ikada što se tiče izvještaja Evropske komisije”, Kovač je rekao da Ministrastvo pravde nije dobilo ocjenu, niti ministrastva dobijaju ocjenu.
On je istakao da je u poglavlju 23 konstatovan ograničen napredak, a 24 napredak kao i da je daleko od toga da je ovo najgori izvještaj.
“Nijesam prezadovoljan sa izvještajem, ali ono sa čim mogu biti je da poslije dužeg vremena imamo ono što se zove pravda koja je svima vidjljiva. Da li se kasni sa određenim političkim dogovorima koja u krajnjem treba da vode do imenovanja u pravosuđu, da”, rekao je Kovač.
Šef Specijalnog tužilaštva za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala Albanije, Arben Kraja, kazao je da je konfiskacija imovine stečene kriminalnom djelatnošćču prioritet i u toj državi.
“Imamo zakonsku osnovu koja nam daje mogućnost da se borimo protiv ovoga. Prošle godine konfiskovali smo imovinu vrijednu više od 70 milion EUR i sva ta imovina vraćena je državi”, rekao je Kraja.
Tužilac i portparol Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore Vukas Radonjić, ocijenio je da je finansijska istraga jednako važna kao i krivična.
“SDT u svim skorašnjim predmetima pokrenulo je finansijsku istragu. Ti dokazi koji su prikupljeni u finansijskoj mogu se koristiti za potrebe krivične istrage. Bitno je da u okviru državnih organa uspostavimo još bolju saradnju, da podaci budu kvalitetniji brži”, rekao je Radonjić. Izvor: mina.news