vlada crne gore

Crnogorska Vlada donijela je na današnjoj sjednici Odluku o formiranju nove Komisije za evropske integracije u cilju efikasnijeg praćenja sprovođenja obaveza iz pregovaračkog procesa i primjene klasterskog pristupa u kontekstu revidirane metodologije pristupanja.

 

Zadaci Komisije, kako se su rekli iz Generalnog sekretarijata Vlade, obuhvataju učešće u izradi Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (EU)i praćenje njegovog sprovođenja.

 

“I praćenje pripreme i realizacije Plana prevođenja pravne tekovine EU i stručne redakture prevoda, verifikaciju drugih pitanja i materijala od značaja za proces evropske integracije”, dodaje se u saopštenju.

 

Glavna pregovaračica Zorka Kordić je rekla da će obrazovanje nove Komisije doprinijeti boljoj koordinaciji poslova iz EU agende, a samim tim, kako je kazala, osigurati i efikasniji rad na adresiranju svih obaveza i ostvarenju konkretnih, mjerljivih rezultata u pregovaračkom procesu.

 

„Formiranjem nove Komisije za evropske integracije zaokružujemo rad na finalizaciji pregovaračke strukture koja će u narednim godinama iznijeti reformske procese neophodne za pristupanje EU“, rekla je Kordić.

 

Izvor: Mina